TELENET – 30/06/2009

Beschrijving van de reclame

Tekst op intenserbeleven.telenet.be:
“Beleef TV intenser in HD met Telenet Digital TV.
Telenet Digital TV in HD. Een wereld van verschil.
HD televisie voor €8/maand incl. huur Digicorder. + Online deal €20 korting.”
+ doorklikmogelijkheid naar ‘Meer weten’ die verwijst naar een pagina op de website van Telenet met volgende tekst:
“Wat heb je nodig om digitaal te kijken?
Een aansluiting
- Een kabeltv-aansluiting van Telenet
Een televisietoestel
- Je huidig televisietoestel
- Wil je genieten van optimale HD-beeldkwaliteit dan heb je een Full HD of HD-ready tv-toestel nodig en een HDMI kabel
Een Digibox (€4 per maand), een HD Digibox (€6 per maand), of een HD Digicorder(€8 per maand)”.
+ knopje ‘Meer informatie – Tarieven’.

Onderaan naast sterretje: * je hebt een HDMI-kabel nodig om in HD te kijken, deze is niet inbegrepen.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt de prijsvermeldingen in de reclame uiterst misleidend. Men stelt het voor alsof HD televisie €8 per maand kost. Om de indruk te wekken dat alles in deze prijs inbegrepen is, wordt nog eens uitdrukkelijk vermeld: "inclusief huur Digicorder".

Als men de reële prijs per maand zou berekenen kom je niet op €8 per maand maar op € 21,33 per maand. Want de klant die intekent op het aanbod Telenet Digital TV in HD moet verplicht een abonnement nemen op analoge televisie en dat kost 13,33 euro per maand. De gezamenlijke abonnementsprijs wordt in de reclame nergens vermeld, en ook de aparte prijs voor analoge televisie wordt niet vermeld.

De klager vindt het dus oneerlijk om in de reclame voor te stellen alsof de klant slechts 8 euro per maand betaalt, terwijl op de maandelijkse aanrekening € 21,33 per maand moet betaald worden om Telenet Digital TV in HD te kunnen bekijken.

Bovendien worden de éénmalige kosten voor de aansluiting en installatie in de reclame niet volledig vermeld. Om de HD Digicorder aan te sluiten op een HD-televisie is een HDMI-kabel vereist, maar die wordt gewoon niet meegeleverd met het toestel. Bij de installatie is zo'n kabel nodig, maar nergens in de reclame wordt de prijs van zo'n kabel vermeld, laat staan dat deze inbegrepen is in de installatiekost.
Ook de activeringskost van € 50 euro en de aansluitkost van € 70 worden niet uitdrukkelijk vermeld terwijl de Online deal korting van € 20 euro wél vermeld wordt.
Blijkbaar wil Telenet de consument bewust misleiden door kortingen uitdrukkelijk te vermelden en extra kosten te verzwijgen.

De klager is dan ook van mening dat Telenet deze reclame eerst had moeten voorleggen aan de JEP om klachten als deze op voorhand te vermijden. Hij hoopt dat dit in de toekomst dan ook gebeurt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de microsite in kwestie off line wordt gehaald, gelet op het feit dat deze campagne ten einde loopt. Bezoekers die later deze url gebruiken worden doorverwezen naar de Telenet-site. Telenet zal verder bij een volgende Digicordercampagne duidelijker verwoorden dat 8 euro per maand van toepassing is op de huur van de Digicorder zelf. Bijkomende kosten en de noodzakelijkheid om te beschikken over een actief kabelabonnement wordt steeds duidelijk vermeld in subslogans of begeleidende informatie.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze reclame het volgende vermeldt: HD televisie voor €8/maand.Incl huur Digicorder.

De Jury is van oordeel dat deze voorstelling de indruk wekt dat men voor 8 euro HD televisie bekomt waarin bijkomend de huur van de Digicorder inbegrepen is, terwijl men in werkelijkheid 8 euro betaalt uitsluitend voor de huur van de Digicorder.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze wijze van voorstelling misleidend is voor de consument, wat strijdig is met art. 94/6 WHPC en de art. 3 en 5 van de ICC code. De Jury heeft aan de adverteerder verzocht om deze reclame te wijzigen en bij gebreke daaraan niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat deze campagne loopt tot 30.06 en deze microsite dezelfde dag off line zal worden gehaald. De Jury heeft er tevens nota van genomen dat Telenet bij een volgende Digicordercampagne duidelijker zal verwoorden dat 8 euro per maand van toepassing is op de huur van de Digicorder zelf en dat bijkomende kosten en de noodzakelijkheid om te beschikken over een actief kabelabonnement steeds duidelijk vermeld staan in subslogans of begeleidende informatie.

Mbt de bemerking aangaande de HDMI kabel, heeft de Jury opgemerkt dat dit duidelijk vermeld werd na doorklik op “meer weten”, namelijk onder de titel ‘wat heb je nodig om digitaal te kijken?’ en helemaal onderaan naast het sterretje (*je hebt een HDMI-kabel nodig om in HD te kijken, deze is niet inbegrepen).

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: Digital TV
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  30/06/2009