TELENET – 29/01/2019

Beschrijving van de reclame

De post toont de voetballer Moussa Dembélé op de bank met gekruiste armen en de handen op de wangen, met de tekst “Wanneer je beseft dat je in China gaat voetballen” en het logo van Telenet en Play Sports.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is deze post beledigend voor mensen met Aziatische roots en is het nabootsen van spleetogen stereotiep en racistisch. Dit was niet de intentie van de persoon op de foto, Moussa Dembélé, maar wordt zo wel in een context geplaatst met de bedoeling grappig te zijn. Indien dit bedoeld was als verwijzing naar het ‘bedenkelijk niveau’ van de Chinese voetbalcompetitie, dan had men volgens hem makkelijk een ander beeld kunnen gebruiken. Hij vindt het jammer dat dit een jaar na de eerste Miss België met Aziatische roots nog aanvaard wordt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de bedoeling van deze post duidelijk is om op een grappige manier in te spelen op de actualiteit, met name met een ‘knipoog’ te verwijzen naar de beslissing van Moussa Dembélé om in China te gaan voetballen. De post toont een ‘grappig gezicht’ in combinatie met een gevatte tekst, niets meer.

De klager ziet echter in de foto een verwijzing naar de uiterlijke kenmerken van mensen van Aziatische afkomst, met name een uitbeelding van ‘spleetogen’, maar het was geenszins de bedoeling van de adverteerder om deze associatie op te wekken. Deze associatie wordt ook niet gesuggereerd in de tekst bij de foto. Integendeel, de tekst suggereert ‘verbazing’ of ‘wanhoop’ op het gezicht van Moussa Dembélé als hij ‘beseft dat hij in China gaat voetballen’. Waarom zou de speler ‘spleetogen’ uitbeelden als hij beseft dat hij in China gaat voetballen?

Het is in ieder geval nooit de bedoeling geweest om met de uiterlijke kenmerken van mensen van Aziatische afkomst te lachen. Mocht de suggestie van ‘spleetogen’ worden opgeroepen door de foto – wat niet de bedoeling was –, dan nog kan de adverteerder de klager niet volgen dat dit zou zijn gebeurd op een wijze die door de consument zou worden opgevat als zijnde denigrerend ten opzichte van mensen van Aziatische afkomst. De bijhorende tekst bij de post zet daar immers op geen enkele manier toe aan. Dit zou mogelijk anders zijn mocht daar in de bijhorende tekst op gealludeerd of mee gelachen worden.

De adverteerder deelde tevens mee dat de post intussen reeds verwijderd is en niet meer gebruikt zal worden.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de post waarnaar de klager verwijst en heeft vastgesteld dat deze een foto van Moussa Dembélé toont in een wat vreemde houding waarbij hij met zijn handen op zijn wangen drukt, in combinatie met de tekst “Wanneer je beseft dat je in China gaat voetballen”.

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder, heeft zij er nota van genomen dat de post slechts beoogde om in te spelen op de actualiteit met een verwijzing naar de beslissing van de voetballer in kwestie om in China te gaan voetballen aan de hand van een grappige afbeelding van deze laatste.

Zij is van mening dat de gemiddelde consument de afbeelding en de boodschap van de reclame niet zal interpreteren als het uitbeelden van “spleetogen” of het lachen met de uiterlijke kenmerken van mensen van Aziatische afkomst.

De Jury is derhalve van oordeel dat de betrokken reclame niet van aard is om een bepaalde groep personen te denigreren of belachelijk te maken.  

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: Telenet Play Sports
Media: Internet
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  29/01/2019