TELENET – 28/08/2019

Beschrijving van de reclame

De reclame op de productpagina van de website bevat bovenaan een foto van de protagonisten van de tv-reeks ‘Big Little Lies’, waaronder Meryl Streep. Daarbij onder meer de tekst “Zoveel series om te bingen deze zomer” en “€11,95/maand”.  

Motivering van de klacht(en)

De klager bestelde na raadpleging van de website een abonnement op Play aan de prijs van 11,95 euro per maand, maar wanneer hij later inlogde en de serie ‘Big Little Lies’ seizoen 2 wilde bekijken, diende hij een andere, duurdere overeenkomst aan te gaan. Nochtans promoot de adverteerder volgens hem zijn product Play met een foto die duidelijk verwijst naar het tweede deel van de serie (gelet op de casting van Meryl Streep).  
Hij haalde tevens aan dat de reeks niet integraal te bekijken is, maar dat de afleveringen met een interval van een week beschikbaar zijn. In de headline van de reclame verwijst “om te bingen” volgens hem echter naar de volledige beschikbaarheid van de serie, anders kan men niet ‘bingen’.  
De klager vindt dat de marketing-verkooptechniek die hier wordt toegepast misleidend is.  

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde vooreerst mee dat volgens hem in casu geenszins sprake is van misleidende reclame, aangezien ‘Big Little Lies’ seizoen 1 en 2 (dat momenteel loopt, dus nog niet volledig beschikbaar is) wel degelijk deel uitmaken van het Play aanbod.  

Hij deelde vervolgens op basis van door de klager verstrekte bijkomende informatie mee dat de fout die deze laatste heeft gemaakt is dat hij de betreffende serie heeft opgezocht via de zoekfunctie in de algemene user interface, en niet via de specifieke ‘Play’ sectie in de user interface. De klager kwam daardoor terecht bij de afleveringen van deze serie in de ‘Play More’ lineaire kanalen. Deze kanalen zijn niet beschikbaar in Play.  

De adverteerder gaf verder aan dat de afleveringen van nieuwe series van HBO beschikbaar zijn voor Play klanten zodra deze in Amerika beschikbaar zijn. Het is uiteraard niet mogelijk voor hem om deze afleveringen eerder aan te bieden dan in de rest van de wereld. In marketing wordt ook steeds duidelijk vermeld dat de afleveringen gelijktijdig met de US beschikbaar zijn.  

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame op de website van de adverteerder voor het abonnement Play die bovenaan een foto van de protagonisten van de tv-reeks ‘Big Little Lies’, waaronder Meryl Streep, bevat, met daarbij onder meer de tekst “Zoveel series om te bingen deze zomer”.  

De Jury heeft vastgesteld dat de klacht, voor zover deze reclame-inhoud betreft, betrekking heeft op het feit dat deze reeks – niettegenstaande het gebruik van het woord ‘bingen’ – niet integraal te bekijken is met het gepromote abonnement. Daarnaast haalde de klager aan dat het bekijken ervan afhankelijk zou worden gesteld van het aangaan van een andere, duurdere overeenkomst.  

Zij heeft er wat dit laatste punt betreft ingevolge de door zowel de klager als de adverteerder verstrekte bijkomende informatie vooreerst nota van genomen dat hier sprake was van een technisch probleem doordat de klager de betreffende serie opzocht via de zoekfunctie in de algemene user interface, en niet via de specifieke Play-sectie in de user interface en dat één en ander intussen verduidelijkt werd ten aanzien van de klager.  

De Jury heeft er vervolgens ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat een Play-klant via de specifieke Play user interface wel degelijk de reeds beschikbare afleveringen van de betrokken serie kan zien en binge-watchen, maar dat de afleveringen van nieuwe series van HBO pas beschikbaar zijn zodra deze in Amerika beschikbaar zijn.  

Zij heeft tevens vastgesteld dat dit op de website ook onder de voormelde afbeelding als volgt staat vermeld: “De nieuwe series van HBO gelijktijdig met de VS, exclusief in Vlaanderen.”.  

De Jury is van mening dat het gebruik van het woord ‘bingen’ in deze context niet de indruk wekt dat alle afleveringen van de betrokken reeks noodzakelijkerwijs reeds voor de abonnee beschikbaar zijn, met inbegrip van deze die in het land van oorsprong van deze reeks zelf nog niet beschikbaar zijn.  

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.  

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.  

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.  

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: Telenet Play
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  28/08/2019