TELENET – 26/02/2010

Beschrijving van de reclame

De website vermeldt onder meer het volgende:
- “…gratis bellen naar vaste lijnen in Europa…*”;
- “*Om te kunnen genieten van een Shake met Telenet Digitale TV, dien je te beschikken over een actief Telenet kabel-abonnement (niet inbegrepen)”;
- “Telefonie. Gratis bellen binnen Europa”.

Motivering van de klacht(en)

1) De shake reclame is misleidend omdat de prijs geen rekening houdt met de auteursrechten (sterretje spreekt enkel over het kabel abonnement dat apart wordt gefactureerd van de auteursrechten.

2) Dezelfde reclame is misleidend ivm telefonie wegens geen vermelding van de beperking daluren voor "gratis bellen in Europa". De klager meent dat consumenten dus recht hebben op gratis bellen in Europa zonder enige beperking wegens de reclame op de Telenet website.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de klachten ongegrond zijn omdat :
1) De klager meent dat er geen rekening gehouden wordt met de aanrekening van auteursrechten bij de Telenet Shakes met digitale televisie.

Telenet vermeldt expliciet dat er een actief kabelabonnement nodig is om te kunnen genieten van de Shakes met digitale televisie.

Het actief kabelabonnement omvat de aanrekening van de auteursrechten.

Vollediger zou dus zijn om te spreken van « een actief kabelabonnement (met inbegrip van auteursrechten) »

Op de aanrekening van de klant wordt er wel een opsplitsing gemaakt tussen 1) kabelabonnement en 2) auteursrechten. Echter enkel en alleen omdat dit bedrag wordt doorgestort aan de betrokken partijen.

2) Verder meent de klager dat Telenet op haar website « gratis bellen binnen Europa » niet verduidelijkt.

Echter wordt dit voldoende duidelijk weergegeven door op « meer weten » te klikken.

Op de productpagina’s wordt dit verder toegelicht en ook verduidelijkt in de « tariefinfo en voorwaarden ».

De website moet in haar geheel bekeken worden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze reclame onder meer het volgende vermeldt:
- “…gratis bellen naar vaste lijnen in Europa…*”;
- “*Om te kunnen genieten van een Shake met Telenet Digitale TV, dien je te beschikken over een actief Telenet kabel-abonnement (niet inbegrepen)”;
- “Telefonie. Gratis bellen binnen Europa”.

De Jury heeft ingevolge het schrijven van de adverteerder genoteerd dat het actief kabelabonnement de aanrekening van de auteursrechten bevat.

De Jury is derhalve van oordeel dat de klacht op dit punt onterecht is en de reclame waarvan sprake niet van aard is om de consument terzake te misleiden.

De Jury heeft ook vastgesteld dat de voorwaarden van het product ‘FreePhone Europe’, waaronder de daluren, duidelijk op de website van Telenet weergegeven worden, onder meer op de pagina zelf van ‘GoldShake+’ via de button ‘Meer weten’.

De Jury is van oordeel dat op die manier de consument geïnformeerd wordt over de beperkingen van het product op vlak van daluren en dat de inhoud van de Telenet website op dat punt dus niet misleidend is.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: Shakes+
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  26/02/2010