TELENET – 25/01/2011

Beschrijving van de reclame

De aanbieding op de website vermeldt dat de Shake+ met Fibernet40 maandelijks € 54,95 kost.

Motivering van de klacht(en)

Als consument voelt de klager zich bedrogen door de uiterst dubbelzinnige prijsaanduiding die Telenet nog steeds hanteert bij hun triple play-pakketten, de zogenaamde Shake+'s.

Bij de Shake+ met Fibernet40 wordt in een grote gele kader het bedrag per maand vermeld, namelijk 54,95 euro per maand. De klager neemt aan dat dit de totaalprijs is die de consument maandelijks moet betalen. Niets is minder waar.

De prijsaanduiding in de grote gele kader is niet de totaal te betalen prijs per maand. Op een detailpagina die enkele muiskliks verwijderd is van de homepagina leest hij in lichtgrijze kleine lettertjes dat een kabelabonnement niet inbegrepen is in de prijs, maar uiteindelijk wel door de consument verplicht moet worden bijbetaald om van het triple play-pakket te kunnen genieten. De kabelabonnementsprijs zelf vindt hij nergens terug op de productpagina's van de triple play-pakketten maar omvat het niet onaanzienlijk bedrag van 13,33 euro per maand.

Dit betekent dat Telenet de kabelabonnementsprijs van 13,33 euro per maand bewust verzwijgt om de voorgestelde maandelijkse prijs goedkoper te doen lijken dan in werkelijkheid.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde het volgende mee:

1.Er is een rechtszaak lopende ingeleid door Belgacom voor de Rechtbank van Koophandel te Mechelen aangaande hetzelfde voorwerp – niet of onvoldoende duidelijk vermelden van de noodzakelijkheid van een kabelabonnement. De zaak wordt gepleit op 5 januari 2011.

De adverteerder verwijst dan ook naar artikel 2 uit het JEP – reglement:

“…Indien een reclameboodschap aanhangig werd gemaakt bij een gerechtelijke of administratieve instantie, en zulks vóór of tijdens de behandeling van het betrokken dossier door de Jury, kan deze laatste beslissen zich tijdelijk of definitief te onthouden van een beslissing in deze zaak.

De adverteerder vraagt dan ook aan de jury om zich voorlopig te onthouden in dit dossier.

2. Bovendien is er reeds eerder een vonnis tussengekomen aangaande het onderwerp van deze klacht. Scarlet heeft Telenet hierover in een rechtszaak betrokken. De vordering van Scarlet werd ongegrond verklaard. Telenet heeft dus op voldoende duidelijke wijze de kostprijs van het kabelabonnement vermeld.

Jurybeslissing

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury genoteerd dat er een rechtszaak lopende is voor de Rechtbank van Koophandel te Mechelen aangaande hetzelfde voorwerp als in de klacht (niet of onvoldoende duidelijk vermelden van de noodzakelijkheid en van de prijs van een kabelabonnement).

Op basis van artikel 2 van haar reglement, heeft de Jury derhalve beslist om zich te onthouden in dit dossier.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: Shake+
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Andere
Datum afsluiting:  25/01/2011