TELENET – 24/11/2011

Beschrijving van de reclame

De TV-spots vermelden dat bepaalde films “nu al” verkrijgbaar zijn via Telenet Digitale TV.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager zijn een aantal films (Smurfen, Cars, Harry Potter) nergens te vinden in de TV-theek van Telenet, met zeer lastige gevolgen in de gezinssfeer als er kinderen aanwezig zijn dewelke gebrand zijn op het bekijken van deze films.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder kon niet anders vaststellen dan dat er helaas een fout is geslopen in de aanlevering van de trailers voor uitzending op Studio 100 TV. De vermelde films zijn pas op een later tijdstip beschikbaar.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van één van de spots, waarin wordt beweerd dat de betrokken film “nu al” verkrijgbaar is via Telenet Digitale TV.

De Jury heeft tevens kennis genomen van het antwoord van de adverteerder volgens hetwelk de betrokken films in werkelijkheid pas beschikbaar zijn enige tijd na de uitzending van de reclamespots in kwestie, ingevolge een fout bij de aanlevering van de reclamespots.

Aangezien het voor de consument derhalve onduidelijk is vanaf wanneer de betrokken films daadwerkelijk beschikbaar zijn via Telenet Digitale TV, is de Jury van oordeel dat deze reclame misleidend is, wat strijdig is met artikels 88 en 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en met artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op wat voorafgaat en op basis van de hoger vermelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze reclamespots te wijzigen en bij gebreke daaraan deze reclamespots niet meer te verspreiden zolang de betrokken films niet beschikbaar zijn.

De adverteerder bevestigde dat hij de beslissing respecteert en de betrokken reclamespots niet meer uitzendt. Naar de toekomst toe zal de adverteerder erop toezien om enkel trailers uit te zenden met films die al beschikbaar zijn in de TV-theek.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: Digitale Tv
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  24/11/2011