TELENET – 20/12/2011

Beschrijving van de reclame

De TV spot toont straatbeelden waarin een lichtflits (gesymboliseerd door een geel mannetje) door de straten flitst, en daarna beelden van surfende familieleden.
Op het einde van de spot verschijnt op het scherm eerst “GRATIS installatie en activering” en vervolgens “Fibernet” met daaronder “0800 66 444” en “Fibernet” met daaronder “telenet.be”.

Voice-over: “Kies nu voor Fibernet van Telenet. Internet tegen lichtsnelheid. (...)
Je krijgt de installatie en activering nu gratis.
Bel 0800 66 444 of kijk op telenet.be”.

Onderaan het scherm staat in kleinere letters het volgende te lezen: “Aanbod geldig t.e.m. 31-12-2011 bij het aangaan van een jaarovereenkomst.
Fibernet biedt fiber tot de node. Meer uitleg over Fibernet op telenet.be”.

Motivering van de klacht(en)

Na via de TV spots vernomen te hebben dat zowel de installatie als de activering gratis is, is de klager naar een Telenet Center geweest om zijn huidig abonnement bij over te schakelen naar een abonnement Fibernet. In de winkel krijgt hij ook een afrekening mee van nul euro. Groot is zijn verbazing als hij in zijn mail een bericht vindt van Telenet met de aankoopbevestiging, met daarin vermeld de nieuwe abonnementsprijs (welke correct is), en daarbovenop nog een éénmalige activeringskost van 50 euro blijkt verschuldigd te zijn. Via de klantendienst van Telenet vernam de klager dat de gratis activering enkel geldig is voor nieuwe klanten. De klager heeft de reclamespot daarom nogmaals minutieus bekeken, en heeft nergens een vermelding gevonden waardoor de gratis activatie enkel voor nieuwe klanten zou geldig zijn.

Standpunt van de adverteerder

Er wordt in de spot publiciteit gemaakt voor "neem nu een Telenet Shake" en in de vermeldingen staat duidelijk aangegeven "aanbod geldig bij het aangaan van een jaarovereenkomst met Telenet Internet, televisie en telefonie". Bovendien wordt er nog verwezen voor meer informatie naar een 0800-nummer en naar de Telenet website. Op de Telenet website wordt duidelijk vermeld dat dit aanbod geldt voor nieuwe Telenet Internetklanten. TV-spots zijn echter beperkt qua tijd en dus kunnen niet alle voorwaarden erin worden vermeld.
De adverteerder is echter bereid om naar de toekomst toe te verduidelijken wanneer het aanbod enkel geldt voor nieuwe Telenet Internetklanten.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat de klacht betrekking heeft op het feit dat het aanbod in de reclame slechts geldig is voor nieuwe Telenet Internetklanten.

De Jury heeft vastgesteld dat in de TV-spot onder meer het volgende wordt vermeld: “Kies nu voor Fibernet van Telenet. (...) Je krijgt de installatie en activering nu gratis. Bel 0800 66 444 of kijk op telenet.be”.

De Jury heeft tevens vastgesteld dat op de website onder meer het volgende wordt vermeld (via asterisken bij “gratis installatie” en “gratis activering” die verwijzen naar “* Promo’s en voorwaarden”): “Dit aanbod is geldig (...) voor nieuwe internetklanten”.

De Jury is van oordeel dat op de website voldoende duidelijk wordt vermeld dat dit aanbod enkel geldt voor nieuwe Telenet Internetklanten en deze reclame derhalve niet van aard is om de consument te misleiden terzake.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: Telenet Fibernet met gratis installatie en activering
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/12/2011