TELENET – 20/01/2009

Beschrijving van de reclame

Op de website www.telenet.be bevindt zich onder de titel “High definition televisie” de volgende tekst:
HDTV of High Definition Television is digitale televisie met een hogere beeld- en geluidskwaliteit. Zo geniet je van beter geluid, meer kleur, meer contrast en tot vijf keer meer detail.
Zet je de stap naar HD televisie, dan behoud je alle voordelen van digitale televisie. Een uitgebreid zenderaanbod, films en programma’s op aanvraag, TV gids op je scherm,...
Wat heb je nodig om te genieten van high definition televisie?
• Een HD Digibox of een HD Digicorder*
• Een HD-ready of full-HD televisie
Je hoeft nog geen HD televisie te hebben om van deze nieuwste generatie Digiboxen en Digicorders te kunnen gebruiken. Je kan de HD Digibox of HD Digicorder aansluiten op elk type televisietoestel. Zo ben je klaar voor de toekomst en kan je later alsnog je nieuwe HD televisie aansluiten als je dat wilt.
• Uitzendingen in HD. HD Start is gratis inbegrepen in de huurprijs. Met PRIME HD is het genieten van film en sport op topniveau in topkwaliteit.

Motivering van de klacht(en)

Telenet maakt permanent reclame voor Tv in hoge definitie (HD). Volgens deze reclame kan je met een HD Digibox/Digicorder TV in hoge definitie bekijken (zie op hun website: Wat heb je nodig om te genieten van high definition televisie? Een HD digibox of DH digicorder). Er wordt niet gepreciseerd dat je een HDMI kabel nodig hebt.

Bovendien zit in de verpakking van de HD Digicorder enkel een scartkabel bij en geen HDMI kabel. Met een scartkabel kan men echter niet in high definition kijken. De klager heeft derhalve apart de HDMI kabel aangekocht, maar blijkt dat hij hiermee de functie van teletext ondertiteling niet meer kan gebruiken. Dat zou enkel mogelijk zijn dmv de scartkabel.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde de idtv-brochure en de installatiegids mee om aan te tonen dat in beide de HDMI kabel vermeld wordt. Hij deelde mee dat hij dit voortaan eveneens zou vermelden in het andere marketingmateriaal, zoals de website en huisfolder bij de vermelding: wat heb je nodig om HD TV te kunnen kijken.
Met betrekking tot de ondertiteling bij HD uitzendingen deelde de adverteerder mee dat nog tijdens de maand januari 2009j dit probleem zal verholpen worden en voortaan dus ook HD uitzendingen ondertiteld kunnen worden via de Teletekst-toepassing.

Jurybeslissing

Vooreerst nam de Jury er nota van dat naast de vermelding op de website en in de brochure, er momenteel geen reclame is die verwijst naar HD televisie.

Gelet hierop merkte de Jury op dat zij enkel bevoegd is mbt de reclame op de website. Zij is niet bevoegd voor folders, brochures of verpakkingen.

Zij heeft derhalve enkel de reclame op de website onderzocht.

De Jury heeft vastgesteld dat op het ogenblik van de indiening van de klacht de reclame voor High definition televisie op de website een titel bevat “Wat heb je nodig om te genieten van high definition?”, waaronder 3 punten werden opgesomd:
- een HD Digibox of een HD Digicorder*
- een HD-rady of full-HD televisie (…)
- uitzendingen in HD (…)

Het feit dat men een HDMI kabel nodig heeft, werd in deze opsomming niet vermeld. De Jury is van oordeel dat dit een essentiële informatie betreft en dat het ontbreken ervan inderdaad misleidend kan zijn voor de consument. Op basis van art. 94/6 WHPC en art. 3 en 5 ICC code heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om zijn website op dit punt te wijzigen.

De Jury heeft er nota van genomen dat de adverteerder inmiddels op zijn website onder de bovenvermelde titel een punt aan de opsomming heeft toegevoegd als volgt: een HDMI-kabel om je toestellen te verbinden indien je over een HD televisie beschikt. Aangezien dit beantwoordt aan haar verzoek, heeft de Jury gemeend dienaangaande geen verdere opmerkingen te moeten formuleren.

Ten informatieve titel, heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder bevestigt dat nog tijdens de maand januari de HD-uitzendingen zullen ondertiteld kunnen worden via de Teletekst-toepassing.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: TV HD
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  20/01/2009