TELENET – 19/01/2011

Beschrijving van de reclame

Op de website van Yelo staat de volgende melding:
“Televisiekijken kan nu op élk toestel: je computer, iPhone, iPad en natuurlijk ook je tv. En het mooiste is: alles kan tegelijkertijd. Zo beleeft iedereen in je gezin zijn ideale tv-avond! Ontdek het nu!”

Motivering van de klacht(en)

Wanneer je op computer klikt dan zie je daar 'coming soon' staan'. Nu is toch nu en later is toch later, dus een andere tijd dan nu?

Standpunt van de adverteerder

Telenet heeft intussen al het nodige gedaan om de webpagina aan te passen als volgt, om tegemoet te komen aan de klacht van de klager, dewelke terecht was:
"Televisiekijken kan nu op je iPhone, iPad en natuurlijk ook je tv (en binnenkort op je computer). En het mooiste is: alles kan tegelijkertijd. Zo beleeft iedereen in je gezin z’n ideale tv-avond! Ontdek het nu!"

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat op het ogenblik van de indiening van de klacht op de website van Yelo ondermeer de volgende vermelding aanwezig was: “Televisiekijken kan nu op élk toestel: je computer, iPhone, iPad en natuurlijk ook je tv. En het mooiste is: alles kan tegelijkertijd. Zo beleeft iedereen in je gezin zijn ideale tv-avond! Ontdek het nu!”. Wanneer men dan verder klikt en op computer klikt dan wordt er het volgende vermeld: 'coming soon'.

De Jury heeft ingevolge het schrijven van de adverteerder genoteerd dat de klacht terecht is en dat de website van Telenet intussen werd aangepast zodat de vermelding in kwestie nu de volgende is: "Televisiekijken kan nu op je iPhone, iPad en natuurlijk ook je tv (en binnenkort op je computer). En het mooiste is: alles kan tegelijkertijd. Zo beleeft iedereen in je gezin z’n ideale tv-avond! Ontdek het nu!".

De Jury is van oordeel dat de vermelding op de website op het ogenblik van de indiening van de klacht inderdaad van aard was om de consument te misleiden en derhalve strijdig was met de art. 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel en art. 88 van de wet op de marktpraktijken.

De Jury heeft er nota van genomen dat de adverteerder meteen zijn website heeft aangepast.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: Yelo
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  19/01/2011