TELENET – 18/09/2013

Beschrijving van de reclame

De advertentie zet in gele tekstblokken de voordelen van Whoppa in de verf met daarbij de slogan “da’s allemaal whoppa” en vermeldt tevens in een rood tekstblok: “Nu met gratis installatie en activering”.
Onderaan in kleinere letters onder meer de tekst: “Word nu Whoppa en profiteer van de gratis installatie en activering. Hopla, kijk op telenet.be voor meer info.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat hem bij contactname met Telenet om in te gaan op dit aanbod doodleuk werd meegedeeld dat dit enkel geldt voor nieuwe klanten, terwijl daar in de advertentie geen sprake van is. Dit lijkt de klager misleidende reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat dit aanbod geldt zowel voor nieuwe klanten als voor bestaande klanten die er een dienst bijnemen en zo eindigen in een Whoppa. Bestaande klanten die migreren naar een Whoppa dienen geen activeringskost te betalen en kunnen kiezen voor een korting op de installatie of zelf een modem afhalen en installeren.

De advertentie verwijst tevens naar de website voor meer informatie. Op de website wordt het volgende vermeld:
“Promotie: gratis Comfort-installatie ter waarde van € 75 en gratis activering bij Whoppa
• t.e.m. 31/10/2013
• Voor nieuwe Telenet-klanten die kiezen voor een Whoppa.
• Voor bestaande Telenet-klanten die kiezen voor een Whoppa en daarbij een nieuwe Telenet-dienst bestellen.
• Kies je voor een Comfort+ installatie, dan krijg je 75 euro korting op die installatie.”

Artikel 90, § 3 van de Wet Marktpraktijken en consumentenbescherming bepaalt bovendien dat als het reclamemedium beperkingen met zich meebrengt om alle informatie te vermelden, er kan gewerkt worden met verwijzingen of informatie langs andere wegen, zoals in dit concrete geval via de website.

De adverteerder meent dan ook dat de advertentie correct is.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de advertentie die onderaan onder meer de volgende tekst bevat: “Word nu Whoppa en profiteer van de gratis installatie en activering. Hopla, kijk op telenet.be voor meer info.”.

De Jury heeft tevens vastgesteld dat op de website duidelijk het volgende wordt vermeld inzake deze actie:
“Promotie: gratis Comfort-installatie ter waarde van € 75 en gratis activering bij Whoppa
• t.e.m. 31/10/2013
• Voor nieuwe Telenet-klanten die kiezen voor een Whoppa.
• Voor bestaande Telenet-klanten die kiezen voor een Whoppa en daarbij een nieuwe Telenet-dienst bestellen.
• Kies je voor een Comfort+ installatie, dan krijg je 75 euro korting op die installatie.”.

De Jury is van mening dat de consument aldus voldoende geïnformeerd wordt over de draagwijdte van deze actie met betrekking tot bestaande Telenet-klanten.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: Whoppa
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  18/09/2013