TELENET – 18/06/2009

Beschrijving van de reclame

Tekst op intenserbeleven.telenet.be:
“Beleef TV intenser in HD met Telenet Digital TV.
Telenet Digital TV in HD. Een wereld van verschil.
- Geniet van High Definition kwaliteit: haarscherp beeld, levendige contrasten en glashelder geluid.
- Je favoriete films en series in een keer opnemen.
- Live programma’s pauzeren en terugspoelen.
- Huur films en programma’s op aanvraag via de TV-theek.”
Teksten op de website van Telenet:
“Zet je de stap naar HD televisie, dan geniet je van een verbluffende beeld- en geluidskwaliteit én behoud je alle voordelen van digitale televisie. Een uitgebreid zenderaanbod, films en programma’s op aanvraag, TV gids op je scherm,...” en “Digitale beeld- en geluidskwaliteit, Uitgebreid zenderaanbod”.

Motivering van de klacht(en)

In de reclame wordt de indruk gewekt dat Telenet Digital TV wordt aangeboden in hoge definitie (HD). In de realiteit is slechts een zeer beperkt aantal kanalen beschikbaar in HD en is het overgrote deel van de aangeboden kanalen beschikbaar in standaard definitie (SD). Video op aanvraag wordt zelfs altijd in SD aangeboden. Er zijn in het digitale basispakket slechts 7 kanalen die in hoge definitie worden aangeboden.Het aantal uur dat werkelijk in echte hoge definitie wordt uitgezonden is zeker verwaarloosbaar in vergelijking met het aantal uur dat in standaard definitie wordt uitgezonden.

Bovendien verlaagt Telenet de aangeleverde digitale kwaliteit van de meeste SD-kanalen om toch maar zoveel mogelijk digitale SD-kanalen op de kabel te kunnen "proppen". De digitale bandbreedte van de meeste SD-kanalen varieert van 3 Mbps tot 5 Mbps, wat écht ondermaats is. Alleen een beperkt aantal Vlaamse kanalen krijgen een digitale bandbreedte van 8 Mbps, wat omschreven kan worden als DVD-kwaliteit.

Men mag dus onomwonden stellen dat het "haarscherp beeld, de levendige contrasten en het glashelder geluid" waarvan sprake in de reclame slechts van toepassing is op maximum 7 HD-kanalen in een digitaal basisaanbod dat uit meer dan 55 kanalen bestaat. Wanneer men video op aanvraag en de betaalpaketten in beschouwing neemt, dan wordt het HD-aanbod écht verwaarloosbaar. Belgacom TV biedt 20 HD-kanalen aan en bovendien zijn vele HD-films beschikbaar via video op aanvraag.

De klager is van mening dat het misleidend is voor de consument te vermelden dat Telenet Digital TV wordt aangeboden in HD terwijl het in realiteit slechts over een zeer beperkt HD-aanbod gaat. Er kan volgens hem slechts sprake zijn van HD, als men vermeldt welke kanalen in HD worden aangeboden. Hij verzoekt dat Telenet in hun reclames eerlijke en duidelijke informatie verspreidt over de beeld- en geluidskwaliteit.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat digitale televisie in HD-beeldkwaliteit
een technologisch nieuw, voorstrevend en evolutief gegeven is.
Telenet biedt momenteel in het basispakket 7 kanalen aan in HD-
beeldkwaliteit, waaronder de grote Vlaamse zenders. Verder zijn er
nog enkele betaalpakketten beschikbaar in HD. Een vergelijking met
Belgacom toont aan dat zij slechts 5 HD-zenders in het basispakket
aanbieden. Het aanbod van Telenet is een degelijk aanbod en volledig
in lijn met het aanbod op de markt.

Niet alle zenders beschikken op dit ogenblik over HD-kwaliteit. HD is
technologisch hoogstaande techniek en zal naar de toekomst toe
verder uitbreiden en in het aanbod worden opgenomen.

M.b.t. de klacht dat bij de HD-kanalen niet alle programma’s in HD-kwaliteit worden uitgezonden, deelde de adverteerder mee dat Telenet hier geen inbreng in heeft – het zijn de zenders zelf die
beslissen welke programma’s zij in HD-kwaliteit uitzenden.

Bovendien is beeldkwaliteit moeilijk vergelijkbaar en hangt
ondermeer ook af van het televisietoestel van de klant (ter info: een
HD-Televisietoestel is ook slechts HD mits HD-decoder, abonnement
en uitzendingen in HD).

Digitale beeldkwaliteit is sowieso beter dan analoge beeldkwaliteit.
De digitale beeldkwaliteit van Telenet is bovendien nog beter dan
deze van Belgacom (Vlaamse zenders van Telenet worden
uitgezonden in 8 Mbps – Belgacom 3 Mbps).

De adverteerder stelde te kunnen besluiten dat Telenet
digitale televisie aanbiedt, ook in HD, maar dat niet alle kanalen in
HD worden uitgezonden, maar dat dit louter omwille van het beperkte
aanbod is op de markt en ook afhangt van de soevereiniteit van de
zenders zelf.

De adverteerder meent ook dat er geen onjuistheden worden vermeld op de website.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame in kwestie het volgende stelt:
“Beleef TV intenser in HD met Telenet Digital TV.
Telenet Digital TV in HD. Een wereld van verschil.
Geniet van High Definition kwaliteit: haarscherp beeld, levendige contrasten en glashelder geluid.”
De Jury heeft ook vastgesteld dat op de website van Telenet het volgende wordt vermeld: “Zet je de stap naar HD televisie, dan geniet je van een verbluffende beeld- en geluidskwaliteit én behoud je alle voordelen van digitale televisie. Een uitgebreid zenderaanbod, films en programma’s op aanvraag, TV gids op je scherm,...”.
Op de website van Telenet worden ook de volgende voordelen opgesomd voor Digital TV en voor High Definition TV: “Digitale beeld- en geluidskwaliteit, Uitgebreid zenderaanbod”.
De Jury heeft er ook nota van genomen dat Telenet momenteel in het basispakket 7 kanalen in HD-beeldkwaliteit aanbiedt terwijl er tientallen kanalen bestaan die niet in HD worden weergegeven.
De Jury is van mening dat het aanbod van Telenet voor het ogenblik betrekking heeft op een beperkt zenderaanbod en dat de reclame in kwestie dit niet duidelijk weergeeft. De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame van aard is om de consument te misleiden aangezien het zenderaanbod in HD een essentiële informatie betreft en dat het ontbreken ervan de consument ertoe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet zou genomen hebben.

Op basis van art. 94/6 en 94/7 van de wet op de handelspraktijken (WHPC) en art. 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC code), heeft de Jury de adverteerder verzocht om zijn reclame te wijzigen (door deze in overeenstemming te brengen met voornoemde bepalingen) en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

De adverteerder heeft de websites aangepast overeenkomstig de beslissing van de Jury.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: Digitale Tv
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  18/06/2009