TELENET – 18/04/2008

Beschrijving van de reclame

Onder de titel “Promoties internet” bevindt zich de volgende aanbieding:

“2 maanden gratis en gratis installatie als je Telenet Internet neemt1”.

“Aanbod geldig indien je een jaarabonnement neemt. Opzeggen kan zonder vergoeding tot 10 dagen voor het verstrijken van de 2 maanden. Comfortinstallatie (t.w.v. € 75) is eveneens gratis, je betaalt enkel een eenmalige activeringskost van € 50.”

Indien men op “Info en voorwaarden Telenet Internet promoties” klikt (helemaal onderaan de pagina), kan men de volgende informatie lezen onder de titel “2 maanden gratis” : “Aanbod geldig van 04/02/2008 t.e.m 06/04/2008 voor wie een jaarabonnement neemt op Telenet BasicNet voor € 20 per maand, Telenet ComfortNet voor € 30,64 per maand, Telenet ExpressNet voor € 42,91 per maand, Telenet TurboNet voor € 61,32 per maand, Telenet FreePhone voor € 17,34 per maand of op een Telenet Basic- (€ 30 per maand), Comfort- (€ 40 per maand), Express- (€ 50 per maand) of Turbo Pack (€ 65 per maand). In afwijking van de algemene voorwaarden van Telenet, kun je tot uiterlijk 10 dagen voor het verstrijken van de 2 maanden proefperiode die ingaan vanaf de installatie, de overeenkomst telefonisch beëindigen zonder opzeggingsvergoeding te moeten betalen. De activerings- (€ 50) en eventuele installatiekosten blijven verschuldigd. Gratis bellen enkel van toepassing op nationale gesprekken naar vaste, geografische nummers. Niet van toepassing op inbelinternet, mobiele en speciale nummers (090x, 07x, 12xx) en enkel voor residentieel gebruik. Maximum 4 telefoonlijnen per klant en per installatieadres. Aanbiedingen gelden niet voor bestaande klanten of personen bij wie Telenet 2 maanden voor aanvang van deze aanbiedingen een gelijkaardige dienst leverde.”

Motivering van de klacht(en)

De klager stelt dat deze reclame misleidend is, daar er twee maanden gratis internet wordt aangeboden, echter na het nemen van het abonnement blijkt dat de eerste twee maanden niet gratis zijn. De eerste twee maanden moeten in ieder geval betaald worden en men krijgt zijn geld alleen terug indien men het abonnement opzegt. Er wordt dus reclame gemaakt voor een jaarabonnement van Telenet voor de prijs van tien maanden, echter indien men bij dit abonnement blijft, moet men in elk geval de twaalf maanden betalen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de klager verwijst naar de vermelding op het contract in verband met het Proefpakket internet, zoals hieronder wordt vermeld:

“Proefpakket internet voorziet in een proefperiode van 2 maanden. In afwijking van de Telenet internet voorwaarden kan u tijdens deze proefperiode tot uiterlijk 10 dagen voor het verstrijken van deze proefperiode telefonisch de overeenkomst beëindigen. De activeringskost (€50), verbruik, eventuele installatiekost en de prijs van de eventuele aangekochte internethardware (bv netwerkkaart, adapters…) blijft verschuldigd. Indien u de overeenkomst opzegt gedurende de 1ste of de 2de maand van de proefperiode, krijgt u het abonnementsgeld pro rata (dwz per niet gebruikte dag) terugbetaald. U kan slechts eenmalig gebruik maken van deze proefperiode en de daaraan gekoppelde kosteloze opzeggingsmogelijkheid.”

Volgens de adverteerder, is de klacht eigenlijk zonder voorwerp, aangezien deze vermelding op het contract niet van toepassing is op de klager. De “ 2 maanden gratis internet” is een tijdelijke promotie, waarop de klant heeft ingetekend en die zal worden toegekend aan de klant. “Het proefpakket internet” is eigenlijk een permanent gegeven, maar dat niet van toepassing is op de klager, aangezien hij geniet van de promotie “2 maanden gratis internet”.

De adverteerder heeft meegedeeld dat hij dit in de voetnoot van het Proefpakket zal verduidelijken, dat indien er een “gratis promotie periode” loopt, deze voorrang heeft op het Proefpakket.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat zij bijkomende stukken nodig heeft teneinde te kunnen oordelen in het kader van dit dossier. Dienaangaande werd aan de adverteerder en klager verzocht om de documenten over te maken die aan de consument worden toegestuurd wanneer deze intekent op het aanbod 2 maanden gratis Telenet internet.

Bij gebreke aan de nodige stukken om te kunnen oordelen, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: Promoties Internet
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  18/04/2008