TELENET – 15/12/2009

Beschrijving van de reclame

Telenet website
De website vermeldt het volgende:
Op de pagina ‘Televisie’: “Kijk je digitale televisie via de kabel van Telenet? Dan geniet je van digitale televisie vanaf € 4,00/maand”.
Op de pagina “Wat heb je nodig om digitaal te kijken?”:
Een aansluiting (een kabeltv-aansluiting van Telenet), een televisietoestel, een HD Digibox of een HD Digicorder
Op de pagina “Je product samenstellen: Digitale televisie”: “Om te genieten van Digitale televisie dien je te beschikken over een actieve Telenet TV-aansluiting”.

Telenet Shop
Digital TV wordt (incl. Huur HD Digicorder) aangeboden aan €8,00 per maand. Digital TV (incl. Huur HD Digibox) kost €6,00 per maand.

Motivering van de klacht(en)

De klager verwijst naar een screenshot van de Telenet website waar hij enkel maar Telenet 'Digitale TV' wil bestellen en waar Telenet zich overduidelijk opnieuw totaal niet aan de wet op de handelspraktijken houdt: ‘Elke verkoper die producten of diensten aanbiedt, moet de prijs hiervan schriftelijk aanduiden op een leesbare, zichtbare en ondubbelzinnige manier. Deze prijzen moeten op zijn minst worden aangegeven in euro.
De prijs moet de totaalprijs zijn te betalen door de consument, d.w.z. inclusief btw en alle andere taksen of diensten die de consument verplicht extra moet betalen.’

Zelf in de kleine lettertjes wordt op deze site niet aangegeven dat er kabelabonnement hierbij verplicht extra moet betaald worden.

Nergens wordt trouwens op de volledige Telenet site enige vermelding gemaakt van de totaalprijs van hun digitale televisie. Er wordt steeds enkel de prijs van de digibox, digicorder of hd digicorder weergegeven of de prijs van de shake pakketten, maar hier wordt NOOIT de totaalprijs ondubbelzinnig weergegeven hoewel dit door de wet expliciet wordt aangegeven daar dit een verplichte extra dienst is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de klager meent dat er sprake is van onduidelijke prijsinformatie over Telenet Digital TV op de website van Telenet.

1) De Telenet Shop

De adverteerder deelde mee dat uit de bij de klacht bijgevoegde printscreen blijkt dat het gaat over de Telenet Shop, die onderdeel uitmaakt van de Telenet website.

De Telenet Shop is enkel toegankelijk via de productpagina’s, in dit geval Telenet Televisie. Daar is vermeld: “Kijk je televisie via de kabel van Telenet? Dan geniet je van digitale televisie vanaf € 4,00/maand.”

De adverteerder deelde mee dat de bezoeker vervolgens op “Digitale televisie bestellen” kan klikken. Het volgende scherm vermeldt expliciet “Om te kunnen genieten van digitale televisie dien je te beschikken over een actieve Telenet tv-aansluiting.”

De adverteerder voegde daaraan toe dat wanneer de bezoeker op de bestelknop drukt, de klant moet verduidelijken of hij al dan niet Telenet klant is en hij moet aangeven of hij al kabeltelevisie heeft. Indien dit niet het geval is, dan wordt er duidelijk vermeld dat hij kabeltelevisieklant kan worden en wat de kostprijs van een kabelabonnement is.

2) De Telenet website

De adverteerder deelde mee dat op de productpagina’s van Telenet Televisie duidelijk de noodzakelijkheid van een kabelabonnement vermeld wordt.

Op de “wat heb je nodig om digitaal te kijken?”-pagina wordt de kabeltv-aansluiting eveneens duidelijk vermeld.

Jurybeslissing

De Jury heeft genoteerd dat de Telenet Shop onderdeel uitmaakt van de Telenet website en toegankelijk is via de productpagina’s.

De Jury heeft vastgesteld dat:
- op de Televisie pagina van de Telenet website het volgende vermeld wordt: ‘Kijk je televisie via de kabel van Telenet? Dan geniet je van digitale televisie vanaf € 4,00/maand.’
- op de pagina om Digitale televisie te bestellen het volgende vermeld wordt: ‘Om te genieten van Digitale Televisie dien je te beschikken over een actieve Telenet TV-aansluiting.’
- op de pagina ‘Wat heb je nodig om digitaal te kijken?’ het volgende vermeld wordt: ‘- Een kabeltv-aansluiting van Telenet’.

De Jury is van oordeel dat op die manier de consument geïnformeerd wordt dat Telenet kabelabonnement een voorwaarde is om zich op digitale televisie te kunnen abonneren en dat de inhoud van de Telenet website op dat punt dus niet misleidend is.

De Jury heeft ook vastgesteld dat op de pagina zelf van de Telenet Shop er niets vermeld wordt ivm de nodige TV-aansluiting en heeft de adverteerder aangeraden om het daar ook te melden.

Wat de totaalprijs betreft is de Jury van mening dat deze alleen maar aan het einde van de bestellingprocedure vermeld kan worden daar deze gebaseerd wordt op een aantal keuzes die eerst gemeld moeten worden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: Digital TV
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  15/12/2009