TELENET – 12/02/2010

Beschrijving van de reclame

Onder de rubriek ‘Internet’ op haar website vermeldt Telenet in het bijzonder “BasicNet: 20€ per maand”.

Motivering van de klacht(en)

Telenet maakt overal reclame met internet prijzen zoals onder meer voor BasicNet waarvoor 20 EUR moet betaald worden. Echter, men "vergeet" telkens te vermelden dat er ALTIJD een kabel abonnement moet genomen worden (rond de 12 EUR extra). Telenet MOET adverteren met de werkelijke kostprijs.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelt mee dat de klager meent dat Telenet bij de internetreclame voor Telenet BasicNet vergeet te vermelden dat de klant een kabelabonnement dient te nemen en dient te betalen.

De adverteerder deelt mee dat de klacht ongegrond is daar men geen actief kabelabonnement nodig heeft om te kunnen genieten van Telenet Internet.

De adverteerder voegde daaraan toe dat de vermelde prijs van 20 euro voor Telenet BasicNet dan ook volkomen correct is.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat op de website van Telenet onder de rubriek ‘Internet’, ondermeer het volgende wordt vermeld: “BasicNet: 20€ per maand”.

De Jury heeft er nota van genomen dat geen actief kabelabonnement nodig is om te kunnen genieten van Telenet Internet.

De Jury is derhalve van oordeel dat de klacht in kwestie onterecht is en de reclame waarvan sprake niet van aard is om de consument terzake te misleiden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: Internet
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  12/02/2010