TELENET – 11/03/2014

Beschrijving van de reclame

De spot toont een man (man 1) die verschillende reizigers op de luchthaven van Zaventem aanspreekt en het product van de adverteerder demonstreert.

Man 1: “Hey, ik sta hier in Zaventem. Veel mensen vertrekken op reis en dankzij Yelo TV en hun smartphone moeten ze toch hun favoriete TV-programma’s niet missen. Dat ga ik ze nu vertellen.
Naar waar vliegt u?”
Man 2: “Zuid-Frankrijk, jaja, voor een Scrabble-festival.”
Man 1: “Naar wat kijken jullie graag? Voetbal, geen voetbal.”
Man 3: “De ideale wereld.”
Vrouw: “Oei.”
Man 1: “Zijt ge vergeten op te nemen?”
Vrouw: “Ja.”
Man 1: “Ai, ik heb misschien een oplossing. Hebt ge ne smartphone? Het Yelo TV appke. We doen dat open. Programmeren en ’t is opgenomen. En dan moet ge daar voor de rest niet meer aan denken. Je kan zelfs live TV kijken.”
Vrouw: “Kei goed.”
Man 1: “En voilà, een tekenfilmpje voor u. Alsjeblieft.”

VO: “Whoppa. Neem je programma op waar je wil met Yelo TV van Telenet. Download nu de app.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager beweert de adverteerder in zijn spot dat je dankzij Yelo TV overal en op elk scherm TV kan kijken en dat je opnames kan bekijken waar je ook bent.

Volgens hem is deze spot misleidend en bedrieglijk. Je kan helemaal niet overal en op elk scherm Yelo TV kijken.
- Je moet verbonden zijn met een Telenet Wifi-netwerk, dit is dus enkel thuis.
- Er zijn maar een beperkt aantal zenders beschikbaar.
- Opnames kan je enkel streamen indien de zender dit toelaat, dit is ook maar een kleine subset.
Wat de persoon in de spot doet, TV kijken in de luchthaven, is dus helemaal niet mogelijk.

Daarnaast zijn de apps van Yelo TV zeer onbetrouwbaar en verouderd. Zo werken ze niet op de laatste versies van Android.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder ving aan met een aantal elementen uit de klacht te weerleggen. Hij deelde met name mee dat de TV-spot enkel melding maakt van het volgende:
- Opnemen kan overal;
- Live TV-kijken kan in de luchthaven;
- Er wordt niets vermeld over opnames bekijken waar je ook bent.
Volgens hem is de reclamespot dan ook volledig juist en zeker niet misleidend.

De adverteerder deelde ook mee hoe Yelo TV werkt:
- Telenet-klanten kunnen hun digicorder vanop afstand programmeren en dit kan overal; dit kan via Wifi, Wi-free (de Telenet Hot- en Homespots) of via 3G;
- Opnames bekijken kan op elk scherm thuis via Wifi;
- Live TV-kijken kan overal via Wifi en Wi-free. De spot is opgenomen in de luchthaven van Zaventem, waar overal Wi-free is.

De klager verwijst tevens naar live TV-kijken en het beperkt aantal zenders. Ook dit is niet juist: de klanten kunnen live TV-kijken via Wifi of Wi-Free en dit naar diverse TV-kanalen en de Prime-kanalen.

Tenslotte deelde de adverteerder mee dat de Yelo TV-app wel betrouwbaar is en wel beschikbaar voor de laatste versie van Android, dit in tegenstelling tot wat de klager beweert.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de TV-spot in kwestie.

De Jury heeft er nota van genomen dat de adverteerder volgens de klager in deze spot beweert dat men dankzij Yelo TV overal en op elk scherm TV kan kijken en dat men opnames kan bekijken waar men ook is.

De Jury heeft tevens nota genomen van het antwoord van de adverteerder waarin deze uiteenzet dat zijn klanten met Yelo TV:
- hun digicorder overal vanop afstand kunnen programmeren via Wifi, Wi-free of 3G;
- opnames thuis op elk scherm kunnen bekijken via Wifi;
- live TV kunnen kijken via Wifi en Wi-free en dat op de luchthaven van Zaventem waar de spot werd opgenomen overal Wi-free is voor Telenet-klanten.

De Jury is van mening dat de spot voldoende duidelijk betrekking heeft op de mogelijkheid om vanop afstand opnames te programmeren en op de mogelijkheid om als Telenet-klant op de luchthaven van Zaventem live TV te kijken en niet verwijst naar een mogelijkheid om opnames te bekijken waar men ook is.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Wat het zenderaanbod betreft heeft de Jury er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen en op de website van de adverteerder vastgesteld dat verschillende zenders al dan niet beschikbaar zijn voor de volgende opties: “Op je tv”, “Overal TV-kijken” en “Opnames bekijken”.

De Jury is van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

De Jury heeft er tenslotte tevens nota van genomen dat de adverteerder in zijn reactie bevestigt dat de Yelo TV app wel degelijk beschikbaar is voor de laatste versie van Android.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: Yelo TV
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  11/03/2014