TELENET – 10/06/2014

Beschrijving van de reclame

De reclame voor Whoppa op de website vermeldt onder meer in rode kaders:
“6 maanden lang € 8,35 korting”;
“Voor nieuwe all-in Telenet-klanten”.

Verder op de pagina kan men bij “korting voor 6 maanden aan 8,35€” door een informatie-icoontje aan te klikken onder meer het volgende lezen:
“Aanbieding 6 maanden lang € 8,35 korting op Whoppa geldig bij het aangaan van een overeenkomst voor Telenet Whoppa met 3 nieuwe diensten (Telenet Digitale tv, Telenet vaste Telefonie en Telenet Internet).
Om te kunnen genieten van Whoppa dienen alle diensten van Whoppa te worden aangerekend op eenzelfde aanrekening. Aanbiedingen zijn persoonlijk en niet cumuleerbaar. Aanbiedingen en vermelde prijzen zijn incl. btw en geldig onder voorbehoud van materiële fouten, vergissingen.”.

In de voorwaarden voor de online korting staat onder meer het volgende te lezen: “Voor nieuwe Telenet-klanten bij een bestelling via de Telenet-website van Telenet internet, digitale tv (enkel op eerste Digibox of (HD) Digicorder), vaste telefonie, KING of KONG.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager wenste een Whoppa-abonnement aan te gaan. Hij had zelf tweedehands een Telenet-digicorder gekocht.
Als hij online wou bestellen om de €20 online korting te krijgen, lukte dit evenwel niet. Via de klantendienst vernam hij dat enkel een online bestelling kon worden geplaatst als men ervoor opteerde om een digicorder te huren of te kopen. Volgens de klager wordt nergens verduidelijkt dat geen aanspraak kan worden gemaakt op de €20 online korting in geval van een zelf elders aangekochte digicorder.
Vervolgens haalde de klager aan dat hij evenmin aanspraak kon maken op de 6 maanden €8,35 korting. In de voorwaarden wordt nochtans nergens verwezen naar de verplichte huur/aankoop van een digicorder om recht te hebben op deze korting. Men moet enkel 3 diensten afnemen (TV + internet + telefoon), en hij voldeed aan deze voorwaarde.
Volgens de klager gaat het derhalve om misleidende reclame.

Standpunt van de adverteerder

In een eerste reactie deelde de adverteerder mee dat de klant een Whoppa moet nemen met drie nieuwe diensten. Deze drie diensten zijn digitale tv met huur HD digicorder, internet en vaste telefonie. Dit wordt expliciet vermeld in de voorwaarden.

Bij digitale tv is de huur van de decoder inbegrepen. Dit kan niet losgekoppeld worden. Bij Whoppa is de huur van de decoder inbegrepen, evenals de prijs van het kabelabonnement.

Ingevolge een vraag om bijkomende informatie vanwege de Jury deelde de adverteerder in tweede instantie mee dat de klant wel degelijk recht heeft op de promotie 6 maanden korting op Whoppa. De enige voorwaarde is nieuwe Whoppa worden met drie diensten. Standaard wordt in de reclame de huur van het toestel in de verf gezet, maar de klant kan zijn hardware zelf kiezen.

Op de website ziet men dat de klant wel degelijk deze promo krijgt: de initiële prijs van Whoppa is 72,95 euro. Als de huur eruit gaat komt men uit op 64,60 euro. Met de promo eraf, komt men uit op 56,25 euro. Dit is het gevolg van een recente wijziging die maakt dat de huur niet langer een verplichte voorwaarde is om van de promotie te kunnen genieten.

Tenslotte is ook de online korting van toepassing als de klant via de website registreert.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat de klager over een tweedehandse Telenet-digicorder beschikte en een Whoppa-abonnement wenste aan te gaan op basis van de op de website aangekondigde promotie. De klager bleek evenwel geen aanspraak te kunnen maken op de 6 maanden lang €8,35 korting of op de €20 online korting. Ter verklaring werd hem door de klantendienst meegedeeld dat de promotie veronderstelt dat één van de vereiste drie nieuwe diensten digitale TV met inbegrip van de huur van een HD digicorder is.

De Jury heeft er vervolgens nota van genomen dat de adverteerder in eerste instantie meedeelde dat de promotie van 6 maanden lang €8,35 korting op Whoppa inderdaad slechts geldig was voor de optie waarbij een HD digicorder wordt gehuurd.

De Jury heeft er dienaangaande evenwel nota van genomen dat de promotie van 6 maanden lang €8,35 korting op Whoppa op de website ook toegankelijk is wanneer men opteert voor de aankoop van een digicorder of al een decoder van Telenet heeft. De Jury heeft er tevens nota van genomen dat op de website bij deze promotie de volgende voorwaarde werd vermeld: “Aanbieding 6 maanden lang €8,35 korting op Whoppa geldig bij het aangaan van een overeenkomst voor Telenet Whoppa met 3 nieuwe diensten (Telenet Digitale tv, Telenet vaste Telefonie en Telenet Internet).”.

In tweede instantie deelde de adverteerder mee dat de enige voorwaarde om van de promotie van 6 maanden lang €8,35 korting te kunnen genieten er wel degelijk slechts uit bestaat nieuwe Whoppa te worden met drie diensten en dat de klager dus wel degelijk recht heeft op de promotie.
Hij verduidelijkte hierbij dat standaard in de reclame op de website de hypothese van de huur van het toestel in de verf gezet wordt, maar dat de klant zijn hardware zelf kan kiezen.
De adverteerder deelde tevens mee dat dit het gevolg is van een recente wijziging die maakt dat de huur van het toestel geen verplichte voorwaarde meer is om van de promotie te kunnen genieten.

Zelfs indien dit laatste in werkelijkheid ook reeds het geval zou zijn geweest op het ogenblik dat de klager zijn bestelling probeerde te plaatsen, blijft het naar de mening van de Jury gelet op de hoger geschetste context echter nog steeds het geval dat de aankondiging van en de communicatie over deze promotie van ambiguïteit getuigen.

De Jury is van oordeel dat de marketingcommunicatie door toedoen van deze ambiguïteit van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden op het vlak van de draagwijdte van de betrokken promotie, wat strijdig is met artikel 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

De Jury heeft de adverteerder dan ook verzocht de nodige maatregelen te nemen om deze ambiguïteit weg te werken.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de Jurybeslissing te zullen naleven.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: Whoppa
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  10/06/2014