TELENET – 10/05/2006

Beschrijving van de reclame

Titel: “Hoezo GRATIS?”
Headline: “Inderdaad, Telenet Digital TV is gratis, want het is inbegrepen in je huidig Telenet kabelabonnement. Je hebt alleen een Digibox of een Digicorder nodig en je huidige tv-toestel.”, met daaronder de afbeelding van een Digibox en een Digicorder met vermelding van de respectievelijke richtprijzen.
In een kader met als titel “Waarom Telenet Digital” worden er een aantal positieve redenen opgesomd met vermelding van een websiteadres.
Baseline: “Haal nu Telenet Digital TV in huis. Bel 0800 66 820 of ga langs bij een Telenet Verdeler.” gevolgd door het logo van Telenet Digital TV.

Motivering van de klacht(en)

Telenet Digital Tv gratis noemen, betekent dat het niets kost. Dat digitale Tv inbegrepen is in het huidig Telenet kabelabonnement, is niet voldoende om de dienst gratis te noemen. Men dient zich namelijk nog altijd een digibox of digirecorder aan te schaffen, men dient activeringskosten te betalen en er wordt niet eens gesproken van een upgradeslag die voorzien is en die al dan niet betalend is voor de abonnee. De spreekwoordelijke kleine lettertjes hollen het begrip “gratis” uit. Bovendien werden een aantal zenders verwijderd.

Standpunt van de adverteerder

Volgens de adverteerder is deze reclame niet misleidend om volgende redenen:
1.Het is gebruikelijk om in publiciteit te werken met een algemene, opvallende hoofdslogan om onmiddellijk erna de finesses van het aanbod in meer detail te beschrijven. Men dient de advertentie in zijn geheel te beoordelen en zoals de klager zelf onderstreept, wordt in de advertentie duidelijk aangegeven welke diensten extra te betalen zijn ("Alles staat weliswaar vermeld in de advertentie"). Er kan dus moeilijk van misleiding gesproken worden.
2.Telenet distribueert het digitale televisie-signaal zonder meerkost samen met de analoge tv-signalen. Voor de bestaande Telenet Tv-klanten, tot wie de advertentie zich richt - cfr. "want het is inbegrepen in je huidige Telenet kabelabonnement" - betekent dit wel degelijk dat het basispakket van Telenet Digital Tv gratis wordt meegeleverd. De hoofdslogan is dus op zichzelf geenszins misleidend. Verder in de advertentie wordt vermeld wat het basispakket meer in detail inhoudt (45 Tv-zenders en 22 digitale radio- en muziekzenders).
3.Het is incorrect te stellen dat de nadere kenmerken van dit aanbod "in de spreekwoordelijke kleine lettertjes" worden weggemoffeld. De noodzaak van de aankoop van een Digibox/Digicorder wordt zeer duidelijk - met foto's - vermeld, inclusief de richtprijzen en de activactiekost. Er wordt voorts expliciet gesteld dat je bij Video on Demand-films per opgevraagde film betaalt én er wordt uitdrukkelijk verwezen naar de principiële mogelijkheid dat sommige diensten betalend kunnen zijn. Het gaat hier dan bijvoorbeeld over de "VRT Net Gemist"-dienst. Het is belangrijk te beklemtonen dat deze diensten optioneel zijn, waarvoor de klant vrij kan kiezen afhankelijk van zijn eigen interesses. De advertentie maakt de consument hierop op een algemene manier attent.
4.De advertentie geeft de potentiële klant een vrij volledig en vooral waarheidsgetrouw overzicht van de belangrijkste kenmerken van het Telenet Digital Tv aanbod; uiteraard is het in het bestek van een dergelijke advertentie onmogelijk om een exhaustieve lijst met alle bijhorende details en voorwaarden van het aanbod weer te geven. De geïnteresseerde consument wordt in de advertentie dan ook uitgenodigd hiervoor met Telenet contact op te nemen.
5.Het argument van de klager dat hij "een aantal zenders heeft moeten afgeven", is ons inziens onjuist en niet relevant voor dit dossier. Deze zenders werden niet weggenomen, doch enkel verschoven van het analoge naar het digitale spectrum en dit om plaats te maken op de kabel voor digitale televisie. De klanten kunnen een "cable tuner" ter beschikking krijgen waardoor ze deze zenders zonder problemen opnieuw kunnen bekijken. Hiervoor wordt enkel om begrijpelijke redenen een waarborg gevraagd, maar deze waarborg wordt teruggeven indien het toestel opnieuw wordt ingeleverd.
6.De verwijzing door de klager naar een voorziene "upgradeslag" lijkt ons naast de kwestie en doet niets af van de correctheid van deze advertentie.
Telenet besluit te mogen stellen dat de advertentie alle essentiële gegevens bevat opdat de consument zich een correct beeld kan vormen van het aanbod.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat de advertentie duidelijk aangeeft dat gratis slaat op “inbegrepen in het Telenet kabelabonnement”. Zij heeft vastgesteld dat in de advertentie meegedeeld wordt dat men een TV toestel en Digibox of Digicorder nodig heeft (waarvoor de richtprijzen vermeld worden) en dat tevens de eenmalige activeringskost vermeld wordt. Gelet hierop is de Jury van oordeel dat deze advertentie niet van aard is om de consument te misleiden aangaande de prijs van deze elementen, noch omtrent de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van Digitale TV.

Op voorwaarde dat dit aanbod beantwoordt aan de wettelijke bepalingen inzake gezamenlijk aanbod (art. 54 en verder van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument), heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

De adverteerder bevestigde dat het niet om een gekoppeld aanbod van meerdere diensten gaat, daar Telenet geen aparte analoge en digitale dienst aanbiedt, doch één enkele televiedienst. Hij verduidelijkte dat alle betrokken TV signalen van het basispakket naar de huiskamer gebracht worden en dat het afhankelijk is van de eindapparatuur waarover men beschikt (enkel een TV, of ook een cable tuner, een digibox of digicorder) om te bepalen welke signalen men op het Tv-scherm kan laten verschijnen en onder welke vorm. De klant dient geen afzonderlijke vergoeding te betalen voor het digitale luik van de TV dienst.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: Digitale Tv
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  10/05/2006