TELENET – 09/10/2014

Beschrijving van de reclame

De advertenties hebben betrekking op een promotieactie waarbij een iPhone 6 gewonnen kon worden en tevens een korting van 100 euro op een iPhone 6 bij het aangaan van een overeenkomst inzake King of Kong werd aangekondigd.

Één van de advertenties vermeldt onder meer:
“Zit er morgen een Apple in je peer?
Dan maak je kans op een nieuwe iPhone 6!
Hou dus zeker onze Twitter- en Facebookpagina in de gaten!
Grijp je naast de winnende peren? Dan krijg je sowieso € 100 korting op je nieuwe iPhone 6 bij King & Kong.”.

Onderaan telkens de volgende tekst in kleine letters:
“Actie geldig tot 31/12/2014 of zolang de voorraad strekt en mits domiciliëring. Aanbod geldig voor nieuwe en bestaande mobiele telefonieklanten bij aangaan van een overeenkomst van 12 maanden op King of Kong. Klanten moeten minstens 4 maanden digitale klant bij Telenet zijn (internet, digitale tv of vaste telefonie). Maximum 4 toestellen per klantnummer.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalt aan dat het niet mogelijk bleek aan de actie deel te nemen als men geen vaste lijn heeft bij Telenet en vindt de reclame dus zeer onvolledig. Voor hem staat er dat klanten klant moeten zijn maar die vereiste geldt niet voor de nieuwe mobile klanten bij de zinsconstructie in de advertentie.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de bijkomende voorwaarde van deze kortingsactie op een iPhone 6 bij het aangaan van een overeenkomst op King of Kong is: “digitale klant zijn bij Telenet sedert 4 maanden”. “Digitale klant zijn” wordt tevens uitgelegd als zijnde internet, digitale tv of vaste telefonie van Telenet hebben.

Hij volgt de klager dan ook niet in zijn redenering. De korting is geldig bij het nemen van een King of Kong en als bijkomende voorwaarde geldt dat dit aanbod enkel geldt voor bestaande digitale klanten (al 4 maanden) van Telenet. Dit wordt duidelijk vermeld in de advertentie. Hij meent derhalve dat de klacht ongegrond is.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de advertenties met betrekking tot een promotieactie waarbij een iPhone 6 gewonnen kon worden en tevens een korting van 100 euro op een iPhone 6 bij het aangaan van een overeenkomst inzake King of Kong werd aangekondigd.

Wat betreft de inhoud van de voorwaarden waaraan deze korting onderworpen is, is de Jury van mening dat voldoende duidelijk wordt gemaakt dat de aanbieding slechts geldt voor personen die reeds sedert tenminste vier maanden digitale klant bij Telenet zijn, waarbij digitale klant verwijst naar het hebben van internet, digitale tv of vaste telefonie bij de adverteerder.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Wat echter het gebruik van het woord “sowieso” in de zin “Dan krijg je sowieso € 100 korting op je nieuwe iPhone 6 bij King & Kong.” in één van de advertenties betreft, is de Jury van mening dat deze woordkeuze bij de gemiddelde consument de indruk kan wekken dat de korting niet aan beperkende voorwaarden onderworpen is.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame op dit punt te absoluut geformuleerd is en aldus van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden op het vlak van de draagwijdte van de betrokken promotie en het bestaan van een specifiek prijsvoordeel, wat strijdig is met artikel VI.97 van het Wetboek van economisch recht en met de artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen op dit punt, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder deelde mee dat de advertentie niet langer gebruikt wordt en dat hij ter naleving van deze beslissing in de toekomst zal opletten met het gebruik van het woord “sowieso”.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: King & Kong
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  09/10/2014