TELENET – 09/03/2016

Beschrijving van de reclame

VO: “Het menselijk lichaam bestuderen, hoe ging dat vroeger ook alweer?”
De spot toont hoe een jongen door de jaren heen beelden van schaars geklede vrouwen bekijkt: in de jaren ’80 in een magazine in een dagbladhandel, in de jaren ’90 op een trage computer, in de jaren 2000 op een snellere computer en vandaag via zijn tablet met draadloos internet.
VO: “Je ziet het: internet is serieus geëvolueerd. Zo kan je vandaag overal in en rond je huis supersnel surfen. En Telenet blijft elke dag werken om zijn strafste netwerk nog beter te maken. Telenet, vollenbak vooruit.”

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat de geschiedenis van de internetsnelheid getoond wordt aan de hand van de manier waarop minderjarigen schunnige foto's opzoeken. Er wordt volgens hem duidelijk gerefereerd aan het opzoeken van porno op het internet door minderjarigen. Hij is van mening dat de adverteerder op een andere manier de kwaliteiten van zijn product kan promoten zonder de seksuele connotatie.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de reclamespot, die kadert binnen de ‘Vollenbak Vooruit’-actie, toont hoe het Telenet-internet de laatste decennia erg snel evolueerde. In een filmpje wordt op humoristische wijze geïllustreerd hoe een adolescent door de jaren heen beelden van mooie vrouwen bekijkt. Zeer kortstondig zijn een aantal foto’s te zien van mooie vrouwen in bikini.

Hoewel de adverteerder de visie van de klager betreurt, is hij de mening toegedaan dat deze reclame geen enkele dwingende wettelijke, noch zelfregulerende bepaling schendt.

Uit de neergelegde klacht begrijpt hij dat de klager zijn reclamespot onfatsoenlijk, in de zin van artikel 2 van de ICC-Code, vindt. Van enige strijdigheid van deze reclamespot ‘met de hedendaagse geldende fatsoennormen van het betreffende land en cultuur’ kan echter geen sprake zijn.

De adverteerder verwijst ook naar de Regels inzake de afbeelding van de mens en naar de JEP rechtspraak. Volgens hem werd geen van deze regels geschonden.

1) Humoristische inslag van de reclamespot:
Vanaf het eerste beeld, valt op dat deze reclamespot op een humoristische wijze moet worden opgevat. Er wordt immers de draak gestoken met de beschaamde puber die in het geniep probeert foto’s van licht geklede vrouwen te bekijken.

Ook de titel ‘Het menselijk lichaam bestuderen, hoe ging dat vroeger ook alweer?’ geeft vanaf het begin duidelijk de humoristische inslag van de reclamespot aan.

2) Aard van de beelden:
De gebruikte beelden zijn helemaal niet ‘schunnig’ en allerminst ‘pornografisch’ van aard zoals de klager beweert. De beelden tonen kortstondig een aantal foto’s van een vrouw in bikini. Er wordt geen nadruk gelegd op deze foto’s, die slechts heel vluchtig in beeld komen. De beelden zijn hoegenaamd niet obsceen, vulgair of onfatsoenlijk te noemen. Van enige seksuele connotatie kan dus geen sprake zijn.

De beelden zijn evenmin van dien aard dat ze beledigend, kleinerend of vrouwonterend overkomen.

3) Gedrag van de tiener:
De reclamespot toont een herkenbaar fenomeen van een adolescent die zijn leefwereld verkent en de grenzen aftast.

Het is hierbij wel van belang om op te merken dat de beschaamde puber in de reclame weet dat zijn opzoekingen cultureel gezien niet algemeen getolereerd worden. De dagbladhandelaar en de ouders van de tiener maken ook duidelijk dat zij dit gedrag afkeuren.

Deze reclamespot gebruikt dit herkenbaar gedrag als voorbeeld, doch hij promoot het niet.

4) Verband tussen de boodschap in de reclame en de getoonde beelden:
Deze reclamespot heeft tot doel het aantonen dat Telenet-internet erg snel evolueert. Om dit met een herkenbaar voorbeeld te illustreren, wordt getoond hoe de gemiddelde puber door de jaren heen makkelijker en sneller zijn opzoekingen kan uitvoeren.

Er bestaat dus een duidelijke band tussen de boodschap die de reclame wil brengen en de gebruikte beelden.

5) Mediaplan:
De reclamespot wordt niet vertoond op zenders voor kinderen. Hij wordt geprogrammeerd op commerciële zenders die een breed publiek tussen 18 en 65 jaar aanspreken.

De reclamespot wordt bovendien enkel vertoond tussen de programmatie voor volwassenen op voornoemde zenders. Deze reclamespot is dus zeker niet op jongeren gericht.

In conclusie is het voor de adverteerder duidelijk dat de reclamespot geen inbreuk maakt op enige dwingende wettelijke of zelfregulerende bepaling. De reclame moet uiteraard worden beoordeeld vanuit het oogpunt van de gemiddelde consument, niet vanuit het perspectief van een individuele klager. De gemiddelde consument zal het verband tussen de evolutie van het Telenet-internet en de zoektocht van de puber op het internet door de jaren heen ongetwijfeld begrijpen en de humoristische toets van de reclamespot herkennen. Van enige onfatsoenlijke, obscene, vernederende of onterende voorstelling is allerminst sprake.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot, waarin men in het begin het volgende hoort: “Het menselijk lichaam bestuderen, hoe ging dat vroeger ook alweer?”, toont hoe een jongen door de jaren heen beelden van schaars geklede vrouwen bekijkt.

De Jury is van mening dat de context van de spot duidelijk humoristisch is en dat het getoond gedrag van de beschaamde jongen, die door zijn moeder en door de dagbladhandelaar verwijtend bekeken wordt, niet goedgekeurd wordt.

Mede gelet hierop is de Jury eveneens van mening dat de spot niet van aard is om kinderen of jongeren aan te zetten tot dergelijk (surf)gedrag of om de gemiddelde kijker te choqueren.

Rekening houdend met de huidige sociale context, is de Jury van oordeel dat deze spot geen visuele voorstellingen bevat die van aard zijn om afbreuk te doen aan de geldende fatsoensnormen.

De Jury is eveneens van oordeel dat de spot niet in strijd is met de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens en evenmin getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: Internet
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  09/03/2016