TELENET – 08/02/2013

Beschrijving van de reclame

De e-mail met als titel ‘Telenet Specials: (...) ga voordelig op reis met SN Brussels Airlines (...)’ van januari 2013 vermeldt onder meer het volgende: “Telenet Specials, exclusieve prijzen, flinke kortingen”, “Ook deze maand weer prachtige prijzen en tal van voordelen met de Telenet Specials” en “Deze maand kun je ook genieten van solden op je vlucht naar New York, Afrika of Europese bestemmingen” en bevat een link naar “Solden bij SN Brussels Airlines”.
Het aanklikken van de link leidt naar een onderdeel van de Telenet site, waar onder andere de volgende tekst te vinden is:"JOUW KLANTENVOORDEEL: Als Telenet klant, geniet je van een korting tot 30% op heen- en terugvluchten vanuit Brussel naar New York (...). Dit voordeel wordt je aangeboden door een van onze partners. Het bestellen via een online bestelsite en de logistieke afhandeling van de tickets is de volledige verantwoordelijkheid van de betreffende partner. Bij klachten over de werking van een on-line bestel-site en/of de afhandeling vragen wij je je te wenden tot de helpdesk van de betreffende bestel-site, wij kunnen je hierbij helaas niet helpen.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager probeerde zowel via de link van Telenet als via de website van SN Brussels Airlines een reis te boeken. Hij stelde vast dat het te betalen bedrag identiek was. Hij vroeg zich af wat het precieze klantenvoordeel voor Telenet klanten was (de mail maakte dit absoluut niet duidelijk). Hij belde de klantendienst van SN Brussels Airlines die hem informeerde dat SN Brussels Airlines een actie voerde voor alle klanten van SN Brussels Airlines, waar er kortingen tot 30% konden bekomen worden. De klantendienst bevestigde daarbij dat Telenet klanten geen enkel bijkomend voordeel kregen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder bevestigde dat het algemeen soldenaanbod van SN Brussels Airlines en het aanbod van SN Brussels Airlines in de Telenet Specials gelijklopend zijn.
De adverteerder sluit regelmatig overeenkomsten met ondernemingen, om zo (exclusieve) klantenvoordelen te kunnen aanbieden aan zijn klanten.
In deze situatie gaat het echter niet om een exclusieve deal, maar een klantenvoordeel dat wordt meegedeeld in de Telenet Specials. De adverteerder haalde tevens aan nergens te hebben vermeld dat het om een “exclusief” klantenvoordeel gaat. Het is een eenvoudig klantenvoordeel. Zijn klanten hebben ook effectief recht op de vermelde kortingen.
De adverteerder deelde tenslotte mee, gelet op de klacht, de Telenet Specials in detail te zullen bekijken en te zullen aanpassen waar nodig (strenger toezien op betere klantenvoordelen).

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de e-mail met als titel “Telenet Specials: (...) ga voordelig op reis met SN Brussels Airlines (...)” die onder meer het volgende vermeldt: “Telenet Specials, exclusieve prijzen, flinke kortingen”, “Ook deze maand weer prachtige prijzen en tal van voordelen met de Telenet Specials” en “Deze maand kun je ook genieten van solden op je vlucht naar New York, Afrika of Europese bestemmingen”. De Jury heeft tevens kennis genomen van de internetpagina waarop men terugkomt na doorklikken op de link “Solden bij SN Brussels Airlines” onder “Klantenvoordelen” in de mail, waar onder meer het volgende wordt vermeld onder “Jouw klantenvoordeel”: “Als Telenet klant, geniet je van een korting tot 30% op heen- en terugvluchten vanuit Brussel naar New York (...).”

De Jury is van mening dat de adverteerder op deze manier bij de gemiddelde consument de verwachting creëert dat hij door klant te zijn bij de adverteerder zal kunnen genieten van een op één of andere wijze specifiek voordeel.

De Jury heeft er zowel ingevolge de klacht als ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat er geen verschil was tussen het algemeen soldenaanbod van SN Brussels Airlines en het aanbod van SN Brussels Airlines in de Telenet Specials.

Aangezien het in casu derhalve voor de consument onduidelijk is in welke mate de bij hem gecreëerde verwachting van een voordeel te zullen genieten de facto gerealiseerd wordt, is de Jury van oordeel dat deze reclame misleidend is in de zin van artikel 88 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en de artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat hij de beslissing van de Jury naleeft.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: Telenet Specials: Solden bij SN Brussels Airlines
Media: E-mailing
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  08/02/2013