TELENET – 07/06/2005

Beschrijving van de reclame

Een Tv spot toont een jongetje die 2 speelgoedwagens (een gele en een blauwe) tegen elkaar laat racen. De gele speelgoedwagen is duidelijk sneller. Vrouwenstem: “iedereen weet dat snelheid belangrijk is op het internet. Telenet internet via de kabel is bijna 2 maal zo snel als ADSL via de telefoonlijn. Ga naar je Telenetverdeler of bel 0800 666 55. Telenet opent je wereld.”
Tekst + vrouwenstem: “Als je nu voor Telenet kiest, kan je 2 maanden proberen voor maar 15 euro per maand. De installatie is gratis en je kan uitstappen zonder kosten. Bel 0800 666 55”.

Motivering van de klacht(en)

Telenet beweert een snellere internetverbinding te providen dan adsl. De maximumsnelheid van telenet is inderdaad hoger, maar de verbinding wordt gedeeld met andere telenetverbindingen in uw straat/wijk, waardoor de maximumsnelheid aanzienlijk daalt tijdens piekmomenten. Bij adsl blijft de snelheid constant omdat iedereen zijn eigen connectie heeft.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de bewering "Telenet Internet is bijna 2x zo snel als ADSL" gebaseerd is op snelheidsmetingen over een periode gespreid van januari tot en met maart 2005. In deze periode werd de gemiddelde downloadsnelheid gemeten van een Telenet Internet ExpressNet-verbinding en van een Belgacom ADSL Skynet Go-abonnement. Beide resultaten werden met elkaar vergeleken en het Telenet Internet bleek 1,86x sneller te zijn. Deze snelheidsmetingen werden uitgevoerd in opdracht van het computermagazine "Clickx" door een onafhankelijke organisatie. Clickx publiceert deze snelheidsgegevens maandelijks in haar magazine en in de reclame in kwestie wordt hiernaar verwezen. Hij deelde tevens mee dat de Telenet snelheidsreclamecampagne reeds het voorwerp heeft uitgemaakt van een rechtsprocedure tussen Belgacom en Telenet, waar Belgacom Telenet beschuldigde van misleidende reclame. De rechter verklaarde de vordering van Belgacom volledig ongegrond en Belgacom berustte in het vonnis. Tenslotte voegde de adverteerder er nog aan toe dat de snelheid van een ADSL-lijn immers eveneens niet constant is, want zij wordt een gedeelde lijn, zij het - in vergelijking met Telenet - iets verder op de weg naar het wereldwijde internet. Aangezien het onmogelijk is elke computer met elke andere computer ter wereld via een individuele lijn te verbinden, zijn gedeelde lijnen nu eenmaal inherent aan elke Internet-netwerkarchitectuur.

Jurybeslissing

De Jury heeft het vonnis opgevraagd en vastgesteld dat het niet over dezelfde reclameboodschap, doch over een gelijkaardige reclameboodschap ging, die zich tevens baseerde op de snelheidsmetingen van het computermagazine Clickx. De rechter heeft inderdaad de vordering van de tegenpartij ongegrond verklaard en Telenet in haar gelijk gesteld.

Aangezien de beweringen in deze reclame gebaseerd zijn op objectieve gegevens, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: internetverbinding
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  07/06/2005