TELENET – 07/02/2014

Beschrijving van de reclame

Op de website is er een aanbieding voor een HD Digibox aan 79 euro.

Als men “Wat is HD Digibox aan €79?” aanklikt, leest men van links naar rechts het volgende:
- “HD Digibox 79,00 € éénmalig + je kabelabonnement”;
- “Eénmalig € 20 online korting”;
- “HD Digibox kost Maandelijkse kosten € 15,20 Eenmalige kosten € 59,00”, met daaronder “Al Telenet klant?” en “Bestellen”.

Bij doorklikken op “Bestellen” komt men op een bestelformulier, waar men onder “Online korting” de voorwaarden vindt waaronder nieuwe en bestaande Telenet-klanten van deze promotie kunnen genieten.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat de “online korting van 20 euro” geen enkele voorwaarde bevatte, noch enige verwijziging naar additionele voorwaarden door middel van een asterisk of (1)-notatie.
Hij plaatste nochtans een online bestelling om te voldoen aan de op de website vermelde voorwaarden (20 euro korting bij online bestelling). Bij contactname met de adverteerder weigerde men het toestel aan de prijs van 59 euro te verkopen. Blijkbaar zou deze korting alleen voor nieuwe klanten gelden, maar dit wordt niet vermeld.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde in eerste instantie mee dat het hier, zoals de benaming van de korting zelf aangeeft en zoals blijkt uit de informatie op de website, gaat om een online korting die geldt voor verkopen via de Telenet-website.
Ingevolge een vraag om bijkomende informatie vanwege de Jury deelde de adverteerder tevens mee dat de klant wellicht al bestaande digitale tv-klant was en deze box wou aankopen als tweede box. Uit de voorwaarden blijkt echter dat deze promotie enkel geldt voor nieuwe digitale tv-klanten en enkel geldt voor de eerste digibox of digicorder.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de reclame op de website die een HD Digibox aan 79,00 € aankondigt met éénmalig € 20 online korting.

De Jury heeft tevens vastgesteld dat men slechts na doorklikken op “Bestellen” en vervolgens, in het bestelformulier, op het woord “voorwaarden” naast “€20 online korting” de beperkende voorwaarden te zien krijgt waaraan bestaande Telenet-klanten van deze promotie kunnen genieten.

De Jury is van mening dat de consument aldus onvoldoende geïnformeerd wordt omtrent de beperkingen aan deze aanbieding voor bestaande Telenet-klanten.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden op het vlak van de draagwijdte van de betrokken promotie, wat strijdig is met artikel 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en de artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat de reclame werd stopgezet.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: HD Digibox
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  07/02/2014