TELENET – 05/02/2019

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt.
Vrouw: “De goeie flow bij een nieuwe baby. 4 uur ’s nachts, fleske geven en serie kijken. 8 uur ’s morgens, fleske geven en Facebook checken. 12 uur ’s middags, fleske geven, vriendin bellen en samen eens een goei fleske opendoen.”
VO: “Internet, Telenet TV en mobiel en ziezo een goeie flow. Nu 3 maanden lang voor maar 50€ per maand. Voorwaarden op telenet.be. Telenet, go with the good flow.”

Motivering van de klacht(en)

De klaagster deelde mee dat de spot gaat over hoe er elke 4 uur een flesje wordt gegeven aan vermoedelijk een pasgeborene. Volgens haar is dit in strijd met de WHO-conventie ter bescherming van borstvoeding die ook in België geldig is. Volgens deze conventie is elke reclame voor kunstvoeding en voor hulpmiddelen om dit toe te dienen verboden voor kinderen jonger dan 6 maanden. Volgens de klaagster is het allicht ludiek bedoeld, maar geeft dit een “normalisatie” van het voeden van kunstvoeding in een schema (elke 4 uur) in plaats van de normale situatie bij een pasgeborene, namelijk borstvoeding op verzoek.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht dienaangaande.

Zij heeft vastgesteld dat de spot een moeder aan het woord laat die drie activiteiten aangeeft die zij op verschillende tijdstippen met behulp van de producten van de adverteerder kan uitoefenen tijdens het voeden van haar baby.

Volgens de Jury beoogt deze opeenvolging van activiteiten slechts om het specifieke drieledige aanbod van de betrokken telecomoperator te illustreren (internet, tv en mobiel), zonder dat dit geacht kan worden een statement vanwege de adverteerder inzake borstvoeding in te houden.

De Jury is van mening dat het hier niet gaat om reclame voor zuigelingenvoeding en dat de desbetreffende specifieke regelgeving inzake reclame derhalve geen toepassing vindt op deze reclamespot.

De Jury is ook van mening dat de reclame zich geenszins negatief uitspreekt over borstvoeding en evenmin van aard is om consumenten te ontraden borstvoeding op verzoek te geven.

Zij is derhalve van oordeel dat de spot niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

De Jury heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt en heeft de klacht ongegrond verklaard.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: Internet + Telenet TV + Mobiel
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  05/02/2019