TELENET – 04/10/2017

Beschrijving van de reclame

De korte spot toont een man in een wagen die volledig stilstaat in de file, vervolgens uitstapt, om zich heen kijkt, op zijn auto klimt om beter te kunnen inschatten hoe ver de file reikt en tot slot een korte blik op zijn gsm werpt. Op de achtergrond hoort men het getoeter van andere chauffeurs en een voice-over die zegt: “En omdat je toch vaststaat in de file, kan je tot zeven dagen terugkijken met Play van Telenet”.

Motivering van de klacht(en)

1) Volgens de klager wordt aangeraden dat autobestuurders tv-uitzendingen op hun telefoon herbekijken wanneer ze in de file staan. Hij haalt aan dat gsm-gebruik aan het stuur bij wet verboden is.

2) De klager haalt aan dat het gebruik van de smartphone achter het stuur verboden is (ook in de file) en wijst erop dat uit onderzoek blijkt dat het de kans op ongelukken sterk vergroot.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de boodschap van de reclame is dat men niet langer gefrustreerd dient te zijn omdat men, omwille van files, (de start van) bepaalde tv-programma’s zou missen nu dat men tot zeven dagen later deze tv-programma’s kan herbekijken.

 

Volgens de ontvangen klachten zou met dit filmpje worden aangespoord om in de wagen naar Telenet Play te kijken. Dit is pertinent onjuist en zelfs technisch onmogelijk.

  • Ten eerste, volgt dit geenszins uit de beelden: de acteur werpt enkel op het einde van de spot, wanneer hij reeds zijn voertuig heeft verlaten, gedurende een fractie van een seconde een blik op zijn gsm-toestel; hooguit lang genoeg om te kijken hoe laat het is, in geen geval voldoende lang om een tv-programma te bekijken. Ook uit geen enkel ander element uit het filmpje blijkt dat de man een tv-programma aan het bekijken zou zijn op zijn gsm.
  • Ten tweede, merkt de adverteerder op dat het onmogelijk is om in de wagen tv-programma’s te herbekijken. Het klopt dat men op een smartphone tv-programma’s kan herbekijken via de Yelo Play-applicatie van Telenet. Deze applicatie kan echter enkel gebruikt worden indien men via de vaste lijn verbonden is met het internet en dus niet wanneer men buitenshuis met een mobiele verbinding verbonden is. De adverteerder zou er dus ook geenszins belang bij hebben om te doen uitschijnen dat men in de wagen tv-programma’s kan bekijken op een smartphone omdat deze functionaliteit niet eens wordt aangeboden.

Daarnaast worden de frustratie van de man en die van de andere chauffeurs op overdreven en clichématige wijze weergegeven: de man kijkt nors, zucht, stapt uit, klimt zelfs op zijn wagen om te zien hoe lang de file is, andere chauffeurs claxonneren, etc. Het is geenszins de bedoeling het gedrag van dit personage voor te stellen als zijnde normaal, laat staan om het publiek aan te zetten om dit gedrag na te bootsen. Telenet Play wordt net voorgesteld als een remedie tegen de frustraties en het bijbehorende gedrag van het personage in het filmpje. Het publiek wordt m.a.w. aangespoord om zich niet zoals de protagonist te gedragen omdat men dankzij Telenet Play, eenmaal thuis, zelf kan kiezen wanneer men zijn tv-avond wenst te beginnen.

De adverteerder is dan ook van oordeel dat de gemiddelde consument in de spot op geen enkele wijze een aansporing kan zien om in het wegverkeer tv-programma’s te bekijken op zijn smartphone.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een man toont in een wagen die volledig stilstaat in de file, vervolgens uitstapt, om zich heen kijkt, op zijn auto klimt om beter te kunnen inschatten hoe ver de file reikt en tot slot een korte blik op zijn gsm werpt. Op de achtergrond hoort men het getoeter van andere chauffeurs en een voice-over die zegt: “En omdat je toch vaststaat in de file, kan je tot zeven dagen terugkijken met Play van Telenet”.

Zij is vooreerst van mening dat de spot geen persoon in beeld brengt die in de file tv kijkt op zijn smartphone.

De Jury heeft er vervolgens ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat de boodschap van de reclame is dat men niet langer gefrustreerd dient te zijn omdat men, omwille van files, (de start van) bepaalde tv-programma’s zou missen nu dat men tot zeven dagen later deze tv-programma’s kan herbekijken.

Zij is van mening dat deze boodschap duidelijk uit de reclame blijkt en dat de reclame geen aansporing inhoudt om in het wegverkeer tv-programma’s te herbekijken op zijn smartphone of zich anderszins laakbaar te gedragen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: Telenet Play
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  04/10/2017