TELENET – 02/04/2010

Beschrijving van de reclame

Op de website van Telenet wordt aangekondigd dat de internetsnelheden en downloadlimieten worden verhoogd: NIEUW vanaf midden maart.

Motivering van de klacht(en)

Telenet claimt de limieten en snelheden aan te passen ingaande midden maart.
De klager bemerkt op 16 maart dat dit pertinent onjuist is en verwijst naar twee fora met gelijkaardige klachten.

Standpunt van de adverteerder

De aangekondigde snelheidsverhoging is voor iedereen vanaf 22/03 in het Telenet netwerk beschikbaar. Er wordt geen uitzondering gemaakt.

Het exacte moment van de snelheidsverhoging is per klant verschillend en hangt af vanaf wanneer de modem van de klant de nieuwe configuratie ophaalt. De klant hoeft hier niets voor te doen. Verschillende factoren kunnen aanleiding geven tot deze modemconfiguratie. (bijvoorbeeld routine updates, stroomstoringen, modemreset,¡K). Dit is een normale procedure voor snelheidsaanpassingen.

Bij gebreke aan volledige migratie van alle Telenet internetklanten, zal Telenet een geforceerde migratie uitvoeren. ( normaal afhankelijk van het aantal klante, zal dit eind mei gebeuren).

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame ¡¥midden maart¡¦ aankondigt met betrekking tot de verhoging van de internetsnelheden en downloadlimieten.

De Jury heeft ingevolge het schrijven van de adverteerder genoteerd dat de verhogingen in kwestie niet op 15 maart, doch op 23 maart 2010 effectief gerealiseerd werden. Deze realisatiedatum was afhankelijk van technische factoren, terwijl de reclame reeds op voorhand voorbereid werd. De Jury heeft tevens genoteerd dat de snelheidsverhoging per klant verschillend is en afhangt van wanneer de modem de nieuwe configuratie ophaalt.

Gelet op voorgaande is de Jury van oordeel dat deze reclame die ¡¥midden maart¡¦ aankondigt een foutieve informatie bevatte op het ogenblik van de klacht en derhalve misleidend was voor de consument. Zij is ook van oordeel dat het feit dat de snelheidsverhoging niet voor iedereen meteen ingang vindt, dient te worden vermeld op de website.

Op basis van de art. 94/6 ¡±1 en 94/7 ¡±1 van de wet op de handelspraktijken en de art. 3 en 5 van de ICC code en derhalve om misleiding van de consument te vermijden, verzoekt de Jury aan de adverteerder om:
- in de toekomst terzake de nodige maatregelen te nemen om de reclame in zulke gevallen tijdelijk op te schorten tot de aangekondigde voordelen effectief gerealiseerd werden
ƒ{ heden reeds op de website een duidelijke vermelding toe te voegen zodat de consument er kennis van kan nemen dat de snelheidsverhoging niet voor iedereen meteen ingang vindt.

De adverteerder bevestigde dat hij de Jurybeslissing zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: Internet
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  02/04/2010