TELENET – 01/12/2010

Beschrijving van de reclame

Een aanbod op de website van Telenet: SilverShake+ (supersnel internet, gratis bellen en digitale tv) kost €45 per maand.

Motivering van de klacht(en)

De klager bestelde de Silver Shake+ van Telenet.

Als hij op de website van Telenet bij " SilverShake+" op "meer weten" klikt (volgens de klager de normale weg die een klant volgt) dan kan men nergens vinden dat er bij de €45 nog €13 kabel bijkomt. Deze informatie is enkel te vinden als men niet "meer weten" klikt maar op "internet-DigitaleTV-Telefonie".

De klager vindt dit misleidend omdat:
1) Als men als klant de meest logische weg naar de informatie (die verder zeer volledig lijkt) volgt is er geen sprake van de extra kost.Om er aan te geraken moet men een weg volgen die op het eerste zicht lijkt weg te gaan van de promotie.
2) Zonder deze bijkomende kost kan de shake niet werken en dit wordt niet in hetzelfde zichtsveld als de €45 getoond.
3) De klager bestelde via de telefoon en is toen niet geïnformeerd over deze kost. Sterker nog, toen hij via vrienden geïnformeerd werd over deze kost heeft hij nadien nog teruggebeld naar de klantendienst met de uitdrukkelijke vraag of er nog kabelkosten bijkwamen en dit werd ontkend. Pas toen hij de 2e keer belde wist de telefoniste hem de juiste informatie te geven + de weg ernaartoe.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde het volgende mee:

1.Er is een rechtszaak lopende ingeleid door Belgacom voor de Rechtbank van Koophandel te Mechelen aangaande hetzelfde voorwerp – niet of onvoldoende duidelijk vermelden van de noodzakelijkheid van een kabelabonnement. De zaak wordt gepleit op 5 januari 2011.

De adverteerder verwijst dan ook naar artikel 2 uit het JEP – reglement:

“…Indien een reclameboodschap aanhangig werd gemaakt bij een gerechtelijke of administratieve instantie, en zulks vóór of tijdens de behandeling van het betrokken dossier door de Jury, kan deze laatste beslissen zich tijdelijk of definitief te onthouden van een beslissing in deze zaak.

De adverteerder vraagt dan ook aan de jury om zich voorlopig te onthouden in dit dossier.

2.Bovendien is er reeds eerder een vonnis tussengekomen aangaande het onderwerp van deze klacht. Scarlet heeft Telenet hierover in een rechtszaak betrokken. De vordering van Scarlet werd ongegrond verklaard. Telenet heeft dus op voldoende duidelijke wijze de kostprijs van het kabelabonnement vermeld.

Jurybeslissing

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury genoteerd dat er een rechtszaak hangende is voor de Rechtbank van Koophandel te Mechelen aangaande hetzelfde voorwerp als in de klacht (niet of onvoldoende duidelijk vermelden van de noodzakelijkheid en van de prijs van een kabelabonnement).

Op basis van artikel 2 van haar reglement, heeft de Jury derhalve beslist om zich te onthouden in dit dossier.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: SilverShake+
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Andere
Datum afsluiting:  01/12/2010