TELENET – 01/10/2019

Beschrijving van de reclame

De affiche met de titel “Onbeperkt internet tot in het kleinste kamertje.” toont een kind dat op het toilet zit, met een tablet dat op de wasbak voor hem staat. De prijs van het abonnement wordt aangegeven, met de vermelding “met wifi overal in huis”.

Motivering van de klacht(en)

De klager is gechoqueerd door deze reclame die de bevolking aanzet om kinderen intensief voor een scherm te zetten vanaf zeer jonge leeftijd wetende dat teveel naar schermen kijken een bijzonder schadelijke invloed heeft op de ontwikkeling van jonge kinderen. Hij deelde mee dat het doel van de reclame een overdreven consumptie is, zonder limieten, zelfs voor erg jonge kinderen (volgens hem is het kind op de foto duidelijk jonger dan 5 jaar en misschien zelfs jonger dan 4 jaar).

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het beeld van het jongetje met de iPad op het toilet gekozen is om het aspect van onbeperkt internet “tot in het kleinste kamertje” te illustreren, zijnde tot in het toilet, zonder dat dit geacht kan worden een statement in te houden vanwege Telenet inzake internetgebruik door kinderen.
Hij deelde ook mee dat het geenszins zijn bedoeling is om overmatig internetgebruik bij kinderen te promoten en dat het doelpubliek van deze reclame niet de kinderen zijn, maar een huishouden waar kinderen deel van uit (kunnen) maken.£
De adverteerder deelde ook mee dat de reclame zich geenszins positief of negatief uitspreekt over internetgebruik door kinderen en evenmin van aard is om consumenten aan te raden of te ontraden om kinderen internet te laten gebruiken. Hij is van mening dat het aan de ouders zelf is om te beslissen hoe zij zijn product door hun kinderen laten gebruiken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat, om promotie te maken voor het internet van de adverteerder dat “tot in het kleinste kamertje” gaat, de affiche in kwestie een kind toont dat op het toilet zit, met een tablet dat op de wasbak voor hem staat.

De Jury is van mening dat de boodschap niet specifiek op kinderen gericht is, maar de aandacht vestigt op het feit dat er “overal in huis wifi” is. Volgens haar ligt de nadruk dus eerder op de plaats dan op het kind.

Niettemin, gelet op de huidige context waarbij men meer en meer bezorgd is over de gevolgen van langdurige blootstelling van kinderen aan schermen en rekening houdend met de keuze van de adverteerder om een kind voor een scherm te tonen voor de promotie van zijn diensten, is de Jury van mening dat de betrokken reclame negatieve reacties kan uitlokken bij een deel van het publiek.

Zij heeft derhalve gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren conform artikel 1 van haar reglement en doet een beroep op de verantwoordelijkheid van de adverteerder.

Een advies van voorbehoud impliceert dat de adverteerder vrij is op het vlak van het gevolg dat hij hieraan wenst te verlenen.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: Internet
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  01/10/2019