TELENET – 01/09/2009

Beschrijving van de reclame

De TV-spot toont olifanten met daartussen, gedurende 1 seconde, een beeld van Evi Hanssen naakt. Voice over: " ...Als u binnen enkele ogenblikken op pauzeren drukt, kan u haar naakt zien. Dat is ongeveer nu. Wie een Digicorder van Telenet heeft, geniet nu van Evi Hanssen. De rest wil waarschijnlijk terugspoelen, maar helaas heeft u ook daar een Digicorder voor nodig. Programma's pauzeren, terugspoelen en opnemen: Je kan meer met digitale tv van Telenet. Kies voor een HD Digicorder voor 8 euro per maand. Bel 0800 66 840".

Motivering van de klacht(en)

De klagers vinden dat Telenet de modale consument blijft misleiden. Deze keer pakken ze uit met een reclamespot die claimt dat je een "Telenet-Digicorder" nodig hebt om programma's te pauzeren, terug te spoelen of op te nemen. Niets is minder waar. Iedereen die een beetje op de hoogte is van moderne consumentenelektronica weet dat eender welke hard disk recorder of mediacenter deze functies ook heeft. Telenet kan dus niet claimen dat je "Telenet-Digicorder" nodig hebt en dat "de rest", die geen Digicorder heeft, "helaas" niet kan genieten van deze functies en de bijhorende voordelen.
Het is duidelijk dat er genoeg fabrikanten zijn die toestellen met vergelijkbare of zelfs méér functionaliteit op de markt brengen. Voor analoge televisie en een beperkt aantal digitale kanalen zijn deze toestellen volledig compatibel. Al probeert Telenet het gebruik van alternatieve opnametoestellen in te perken door het gebruik van encryptie die exclusief gekoppeld is aan de eigen Telenet-Digicorder. Men kan dus stellen dat Telenet naast misleidende reclame, andere middelen inzet om het gebruik van alternatieve opnametoestellen te ontmoedigen om een digitaal kabelmonopolie met exclusiviteit voor de eigen Digicorder te verkrijgen. De vrije keuze van opnametoestellen wordt dus bewust bemoeilijkt door Telenet.

Standpunt van de adverteerder

De TV-spot toont een stukje natuurdocumentaire met daarin een beeld van Evi Hanssen verwerkt. De klager meent dat Telenet de consumenten misleidt. De adverteerder betwist dit als volgt:
- Het gaat hier om een ludieke TV-spot over Digitale TV van Telenet.
- Met een Telenet Digicorder kan je het beeld van Evi Hanssen pauzeren, terugspoelen en opnemen.
- Telenet stelt niet dat dit " exclusief" met de Telenet Digicorder kan.
- Telenet wil de analoge TV-kijkers warm maken voor Digitale TV.
- Natuurlijk zijn er ook andere toestellen die een pauzeer, - terugspoel en - opnamefunctionaliteit hebben. Telenet ontkent dit niet en beweert dit ook niet in de TV-spot.

Om de vergelijking te maken met andere soortgelijke TV-reclame: als bijvoorbeeld Miele publiciteit maakt voor een stille stofzuiger, weet de consument toch ook dat er andere stille stofzuigers op de markt verkrijgbaar zijn.

Telenet is dan ook van mening dat de reclame niet misleidend is en enkel op een ludieke manier één van de vele mogelijkheden van Digitale tv met de Digicorder in de verf zet.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de Tv spot olifanten toont met daartussen een kort beeld van Evi Hanssen (naakt).

De Jury heeft ook vastgesteld dat de voice-over onder meer het volgende zegt: “De olifant is een indrukwekkend zoogdier, maar niet zo indrukwekkend als Evi Hanssen. Als u binnen enkele ogenblikken op pauzeren drukt, kan u haar naakt zien. Dat is ongeveer nu. Wie een Digicorder van Telenet heeft, geniet nu van Evi Hanssen. De rest wil waarschijnlijk terugspoelen, maar helaas heeft u ook daar een Digicorder voor nodig.”.

De Jury is van mening dat de formulering van de laatste zin duidelijk verwijst naar een specifiek product van Telenet (Digicorder) waaraan een exclusief kenmerk gekoppeld wordt (terugspoelen). Aangezien ook andere toestellen dit kenmerk bezitten en dus niet uitsluitend de Digicorder van Telenet, is de Jury van oordeel dat de bewering dienaangaande in de spot te absoluut gesteld is en van aard is om de consument te misleiden.

Deze reclame is derhalve strijdig met artikel 94/6 WHPC en artikels 3 en 5 van de ICC code.

De Jury heeft ook de spot aan het licht van de in de zakenwereld algemeen aanvaarde principes van eerlijke concurrentie bekeken. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend om dienaangaande geen opmerkingen te moeten formuleren.

Ivm het gebruik van een beeld van Evi Hanssen naakt, is de Jury van oordeel dat de spot geen onethische of onfatsoenlijke elementen bevat.

Gelet op voorgaande (strijdigheid met artikel 94/6 WHPC en artikels 3 en 5 van de ICC code), heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze reclame te wijzigen en bij gebreke daaraan niet meer te verspreiden.

De adverteerder heeft beslist om geen hoger beroep aan te tekenen, maar hij is niet akkoord met de Jurybeslissing in eerste aanleg. Hij heeft meegedeeld dat de spot niet meer zal worden uitgezonden.

De adverteerder heeft een nieuwe spot meegedeeld. De Jury heeft gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren daar, in tegenstelling tot de eerste spot, de beweringen niet op een expliciete manier geformuleerd worden.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: Digicorder
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  01/09/2009