TELENET – 01/04/2019

Beschrijving van de reclame

De reclame op de website toont bovenaan een foto van een man met een smartphone en daarbij de tekst: “Stream, like en share belachelijk veel met Kong Unlimited”.

Daaronder de volgende tekst:
“Veel, belachelijk veel of onbeperkt
Streamen, liken, sharen of swipen? We krijgen er niet genoeg van. Gelukkig heb je met King, Kong en Kong Unlimited een pak mobiele data in handen. Waar wacht je nog op?”.

Hieronder een tabel met in de kolom voor Kong Unlimited bij “Datagebruik”, “Belminuten” en “Sms’en” telkens “Onbeperkt*”.

Onder de tabel de vermelding “Voorwaarden onbeperkt bellen, surfen en sms’en” die kan worden opengeklapt en waarbij het volgende vermeld staat:
“Onbeperkte* mobiele data inbegrepen in Kong Unlimited:
Verbruik in België: Eens het verbruik een volume van 20 GB/maand overschrijdt, kan een actie van de klant gevraagd worden om verder te kunnen blijven surfen gedurende de rest van de aanrekeningsperiode en/of kan Telenet de mobiele internetsnelheid verlagen tot 512 kbps.
Verbruik in de rest van de EU-zone: Eens het verbruik een volume van 16 GB/maand overschrijdt, kan de klant verder surfen aan normale snelheid aan 0,0054 euro (incl. btw) per MB.
Onbeperkt* bellen en sms’en inbegrepen in Kong Unlimited:
Bellen en sms’en binnen de EU-zone - met uitzondering vanuit België naar het buitenland, van/naar speciale nummers en diensten van derde partijen – zijn inbegrepen in de prijs van het abonnement.
*Op voorwaarde van een normaal gebruik, zoals hier gedefinieerd.”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager misleidt de adverteerder de gemiddelde consument met de absolute begrippen “unlimited” en “onbeperkt”, waarvan de betekenis volgens het woordenboek nochtans erg duidelijk is.
Hij vindt dat de adverteerder de (beperkende) voorwaarden betreffende de “onbeperkte mobiele data” onderaan de pagina verbergt via een zogenaamd accordeonmenu dat pas zichtbaar wordt na een muisklik door de gebruiker. De gebruiker krijgt eerst duidelijk centraal op de pagina de bestelknop of “meer info” knop te zien, maar zal gemiddeld genomen pas na de aankoop of na een dataverbruik van 20 gigabyte doorhebben dat de “onbeperkte mobiele data” waarmee Telenet potentiële klanten overtuigt om de abonnementsformule “Kong Unlimited” aan te schaffen een bedrieglijke bewering betreft.
Uit de verborgen voorwaarden blijkt namelijk dat Telenet vanaf een dataverbruik van 20 gigabyte de datasnelheid van de verbinding verlaagt tot een haast onbruikbare traagheid van amper 0,5 Mbps. Dit is tot 80 keer trager dan een gemiddelde 4G-snelheid van 40 Mbps en te traag voor videostreaming op hedendaagse smartphones of tablets. Een datalimiet van amper 20 gigabyte is anno 2019 een zeer strenge beperking. Naast de bedrieglijke termen “unlimited” en “onbeperkt” kan Telenet ook de bewering dat men “belachelijk veel” kan streamen niet waarmaken. De gemiddelde consument die tegenwoordig over een mobiel toestel met minstens een 720p-scherm beschikt, kan hiermee amper een half uur per dag video streamen. Streamingdiensten zoals VRT NU, Netflix of YouTube verbruiken namelijk gemiddeld 1,4 gigabyte per uur voor de 720p-streams. Wie bijvoorbeeld dagelijks om 19u naar het VRT-journaal kijkt op VRT NU via een hedendaagse smartphone of tablet komt dus al in de problemen met de maandelijkse datalimiet van 20 gigabyte. Daarnaast is de verlaagde datasnelheid van amper 0,5 Mbps na overschrijding van de datalimiet van 20 gigabyte ruim onvoldoende om via VRT NU, Netflix of YouTube in aanvaardbare beeldkwaliteit te streamen met een hedendaags mobiel toestel.
Zoals de voorwaarden op de Telenet-website zijn geformuleerd vindt de klager het bovendien niet 100% duidelijk of de beperkingen die Telenet op de abonnementsformule heeft voorzien consequent bij elke overschrijding van 20 gigabyte van kracht worden. Door het gebruik van het hulpwerkwoord “kunnen” lijkt het alsof de voorwaarden lukraak of willekeurig “kunnen” worden toegepast.
Samenvattend stelt de klager dat hij de Telenet-reclame als oneerlijk en misleidend ervaart. De adverteerder misbruikt volgens hem enerzijds het feit dat de gemiddelde consument weinig inzicht heeft in het dataverbruik van streamingdiensten en verbergt de beperkende voorwaarden bewust met de bedoeling dat zo weinig mogelijk consumenten vóór de aankoop op de hoogte zijn van deze databeperking. Anderzijds lokt Telenet de potentiële klant met de misleidende overdrijvingen “onbeperkt” of “unlimited” naar het duurste mobiel abonnement.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat Kong Unlimited een nieuw mobiel product is, met onbeperkte data, bellen en sms’en.

Hij is het om verschillende redenen niet eens met het standpunt van de klager naar luid waarvan hij de gemiddelde consument zou misleiden door het gebruik van de begrippen “unlimited” en “onbeperkt” en meer bepaald “onbeperkte mobiele data” omdat hij bepaalde maatregelen voorziet in geval van overschrijding van bepaalde mobiele datavolumes.

1) Het feit dat de snelheid waartegen de klant kan surfen kan worden vertraagd vanaf dat hij meer dan 20 GB/maand heeft verbruikt, neemt niet weg dat het mobiel datavolume onbeperkt blijft: de klant kan immers (weliswaar tegen verlaagde snelheid) blijven verder surfen. Het is bovendien gebruikelijk in de sector, en volledig in overeenstemming met de Europese regels inzake roaming, om de gebruiker te onderwerpen aan voorwaarden van redelijk gebruik (“fair use policy”).

2) Een datalimiet van 20 GB vertegenwoordigt een aanzienlijke hoeveelheid mobiele data die de meeste klanten van Telenet zelden of nooit verbruiken over een periode van een maand. Ter illustratie: Telenet-klanten verbruiken vandaag gemiddeld 3.17 GB/maand (gebaseerd op cijfers van 12/2018).

3) De verlaagde datasnelheid van 512 kbps laat verder toe om de meeste websites en apps aan standaard kwaliteit te blijven bekijken/beluisteren. Enkele voorbeelden:

- Spotify Premium laat je toe liedjes te luisteren aan de gemiddelde kwaliteit tegen 160 kbps;
- Een filmpje op YouTube op je smartphone bekijken aan “standard definition” is mogelijk tegen 500 kbps;
- Voor Netflix kan je vanaf 500 kbps gebruik maken van de dienst.

4) De Europese regels inzake roaming laten de operatoren, in het kader van het “redelijk gebruik”, toe om een meerkost te factureren in geval van overschrijding van een bepaalde drempel bij bundels met onbeperkt mobiel surfen in eigen land:
- Bij onbeperkte nationale data, moet de operator een groot volume aan data voor de rest van de EU-zone geven. De berekening van het minimaal volume is bepaald in de regulering. Het volume dat Telenet aanbiedt voor mobiel dataverbruik in de rest van de EU-zone is hoger dan het wettelijk bepaalde minimum.
- De meerkost die Telenet aanrekent bij overschrijding van het volume, is conform de door de Europese regulering opgelegde prijs.

De adverteerder verwees ook naar eerdere beslissingen van de JEP (PROXIMUS 21/11/2018 en ORANGE 09/05/2018) waarin voormelde principes werden bevestigd, verwijzend naar informatie van het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie), en haalde aan dat de JEP in deze eerdere beslissingen geoordeeld heeft dat de adverteerder het woord “onbeperkt” in zijn reclame mag gebruiken als hij duidelijk communiceert omtrent de gebruiksvoorwaarden en de eventuele toepassing van een verlaagde snelheid of een meerkost.

In casu is er op de webpagina bij elk gebruik van de claim “onbeperkt” een asterisk opgenomen zodat het duidelijk is voor de consument dat er voorwaarden aan de claim verbonden zijn. De klant kan die voorwaarden iets lager op de webpagina raadplegen door op de tab “Voorwaarden onbeperkt bellen, surfen en sms’en” te klikken. De voorwaarden zijn op duidelijk zichtbare wijze, meteen onder de belangrijkste productinformatie, opgenomen. Op de website van Telenet worden (promotie- en andere) voorwaarden standaard (in het belang van de klant) in accordeonmenu’s opgenomen; zo kan de klant informatie over de producten en diensten immers op overzichtelijke wijze (vaak in één oogopslag) terugvinden en wordt vermeden dat productpagina’s lang worden en klanten door grote teksten moeten scrollen.

Wat specifiek de formulering van deze voorwaarden betreft, deelde de adverteerder ten slotte mee dat bij er de productlancering werd beslist om de voorwaarden zo ruim mogelijk te verwoorden zodat hij zich het recht kan voorbehouden om verschillende maatregelen te nemen. Vandaag in de praktijk wordt er geen actie van de klant gevraagd om verder te surfen en wordt de internetsnelheid automatisch verlaagd.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame voor het abonnement Kong Unlimited, met onbeperkte data, bellen en sms’en.

In dit opzicht heeft de Jury er nota van genomen dat de diensten van de adverteerder niettemin onderworpen zijn aan een beleid van redelijk gebruik, zoals de gewoonte is in de sector en in overeenstemming met de Europese regels inzake roaming. Zij heeft met name genoteerd dat de adverteerder maatregelen voorziet in geval van overschrijding van het mobiele datavolume: boven 20 GB/maand in België, wordt de surfsnelheid aldus beperkt tot 512 Kbps zonder volumelimiet en boven 16 GB/maand in de EU-zone, kan de klant verder surfen aan normale snelheid aan de prijs van 0,0054 €/MB.

In dit verband verwijst de Jury naar een eerdere beslissing (ORANGE 09/05/2018; bevestigd in de beslissing PROXIMUS 21/11/2018) in een dossier waarin zij informatie had verzameld bij het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) waar met name bevestigd werd dat:
- 20 GB een aanzienlijke hoeveelheid data vertegenwoordigt die slechts zelden of nooit gebruikt zal worden;
- 512 Kbps een snelheid vertegenwoordigt die dus slechts uitzonderlijk toegepast zal worden en die toelaat verder gebruik te maken van de mobiele data voor de voornaamste gebruikelijke toepassingen;
- de Europese regels inzake roaming eveneens de mogelijkheid voorzien om een beleid inzake redelijk gebruik toe te passen dat operatoren toelaat om een meerkost te factureren in geval van overschrijding van een bepaalde drempel bij bundels met onbeperkt mobiel surfen in eigen land.

De Jury is van mening dat de voormelde downloadpolicies een gangbare praktijk in de markt zijn om de goede werking van het netwerk en de systemen te garanderen. Zij is tevens van mening dat in het raam van het Kong Unlimited abonnement, zelfs met verlaagde snelheid in België, het mobiele datavolume wel degelijk onbeperkt is.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de adverteerder de woorden “unlimited”, “onbeperkt” en “belachelijk veel” in zijn reclame mag gebruiken als hij duidelijk communiceert wat betreft de gebruiksvoorwaarden en de eventuele toepassing van een verlaagde snelheid of een meerkost.

In dit verband heeft zij vastgesteld dat er op de webpagina bij elk gebruik van de claim “onbeperkt” een asterisk opgenomen is zodat het duidelijk is voor de consument dat er voorwaarden aan de claim verbonden zijn, die iets lager op de webpagina eenvoudig kunnen worden geraadpleegd door op de tab “Voorwaarden onbeperkt bellen, surfen en sms’en” te klikken. Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft zij er tevens nota van genomen dat er op heden in de praktijk geen actie van de klant gevraagd wordt om verder te surfen en de internetsnelheid automatisch verlaagd wordt.

De Jury is van mening dat aldus op de website van de adverteerder voldoende duidelijk vermeld wordt, op een zichtbare en leesbare manier, dat eens het volume van 20 GB bereikt is, men verder kan blijven surfen aan een verlaagde snelheid van 512 Kbps in België, of na het verstrijken van 16 GB voor 0,0054 €/MB in de rest van de EU-zone.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

De klager heeft hoger beroep ingesteld tegen de beslissing van de Jury in eerste aanleg.

Hoger beroep

Standpunt klager in hoger beroep

De klager motiveerde zijn verzoek tot hoger beroep met volgende vier argumenten.

1) De Jury toetste de concrete argumenten uit de klacht klaarblijkelijk niet aan de ICC-code:
Hij haalde aan te hebben aangetoond dat de begrippen “onbeperkt” en “unlimited” in het woordenboek een absolute betekenis hebben, dat de verlaagde internetsnelheid van amper 0,5 Mbps na een verbruik van 20 gigabyte onvoldoende is voor videostreaming op hedendaagse smartphones en tablets, dat Telenet de beperkende voorwaarden dubbelzinnig formuleert, etc.
Hij meent dat deze argumenten niet in overweging werden genomen en evenmin aan de relevante bepalingen, in het bijzonder artikel 3 en 5, van de code van de Internationale Kamer van Koophandel werden getoetst.

2) De Jury baseert haar beslissing grotendeels op vroegere beslissingen die steunen op sterk verouderde of zelfs onjuiste informatie:
Volgens de klager hield de informatie van het BIPT over het dataverbruik waarnaar de Jury verwijst, meer dan waarschijnlijk geen rekening met het gebruik van streamingdiensten. Toch haalt de Jury deze verouderde, in deze context onjuiste informatie aan om haar beslissing te staven terwijl het (mobiele) internetverbruik steeds verder toeneemt.
Anno 2019 zijn streamingdiensten zoals VRT NU, Netflix en YouTube zeer goed ingeburgerd bij de consument. Het dataverbruik groeit daardoor exponentieel. De consument interpreteert de begrippen “onbeperkt” en “unlimited” vanzelfsprekend in deze exponentieel veranderende context. Wie geen streamingdiensten gebruikt zal 20 gigabyte wellicht als onbeperkt ervaren. Maar wie dagelijks streamingsdiensten gebruikt, loopt zeer snel tegen de datalimiet aan en ervaart de verlaagde internetsnelheid van amper 0,5 Mbps als een onwerkbare snelheid om video te streamen op hedendaagse smartphones. De adverteerder vermeldt in de reclame het begrip “streamen” expliciet in een context van “veel, belachelijk veel, onbeperkt” of “unlimited”. De Jury dient dus ook rekening te houden met het feit dat de adverteerder de klant lokt in een context van “onbeperkt streamen”.

3) De Jury vergist zich betreffende het gebruik van asterisken in de reclame:
De klager haalde aan dat in de titel “Veel, belachelijk veel of onbeperkt" op de webpagina in kwestie overduidelijk geen asterisk is opgenomen. Daarnaast wordt de term “unlimited” ook in het Nederlands vertaald als “onbeperkt” en daaraan is overduidelijk ook geen asterisk toegevoegd.
Hij concludeert dat de Jury iets te snel heeft geoordeeld en daarbij het gebrek aan asterisken in de reclame over het hoofd heeft gezien, en dat deze duidelijke fout rechtgezet dient te worden.

4) Uit de beslissing van de Jury blijkt dat de adverteerder de beperkende voorwaarden dubbelzinnig formuleert, maar de Jury vraagt geen aanpassingen aan de reclame:
De klager stelde vast dat de Jury nota nam van het feit dat Telenet de internetsnelheid na een verbruik van 20 gigabyte automatisch verlaagt en de klant geen actie dient te ondernemen om verder te surfen. In de beperkende voorwaarden daarentegen stelt Telenet dat dit slechts een optie is.
Daarnaast stelt de Jury in haar beslissing dat de adverteerder duidelijk dient te communiceren wat betreft de gebruiksvoorwaarden en de eventuele toepassing van een verlaagde snelheid of een meerkost.
Uit de feiten blijkt dat de adverteerder in de beperkende voorwaarden uiterst dubbelzinnig communiceert, wat het haast onbegrijpelijk maakt dat de Jury geen aanpassingen aan de reclame vraagt. Voor de consument is het immers niet duidelijk of de adverteerder deze beperkingen gedurende de abonnementsperiode consequent of puur willekeurig zal toepassen.

Verweer adverteerder in hoger beroep

De adverteerder antwoordde als volgt op de argumenten van de klager.

1) De klager verwijst naar artikel 3 (eerlijkheid) en artikel 5 (waarachtigheid) van de ICC-code. De adverteerder meent aan beiden te voldoen aangezien de reclame niet de opzet heeft om de consument te misleiden of zijn gebrek aan ervaring of kennis uit te buiten. Alle nodige informatie, zijnde de voorwaarden bij het onbeperkte aanbod, worden duidelijk weergegeven op de website op het moment dat de consument kennisneemt van het aanbod.  

2) Zoals eerder meegegeven, blijkt uit recente cijfers van 12/2018, dat Telenet-klanten vandaag gemiddeld 3.17 GB/maand verbruiken. Een datalimiet van 20 GB vertegenwoordigt dus een aanzienlijke hoeveelheid mobiele data die de meeste klanten zelden of nooit verbruiken over een periode van een maand.

3) De klager verwijst naar een titel op de webpagina waar bij het woord “onbeperkt” geen asterisk is opgenomen, in tegenstelling tot alle verdere onderstaande vermeldingen. De adverteerder is uiteraard bereid om ook in de titel een asterisk op te nemen, zodat er geen enkele twijfel meer mogelijk is dat er voorwaarden verbonden zijn aan “onbeperkt”. De klager verwijst ook naar de term Unlimited in de productnaam “Kong Unlimited”. Aangezien er overal bij het productkenmerk “onbeperkt” een asterisk is opgenomen, lijkt het de adverteerder niet nodig om ook bij de productnaam een asterisk te zetten.

4) Zoals eerder meegegeven, werd er bij de productlancering beslist om de voorwaarden zo ruim mogelijk te verwoorden zodat Telenet zich het recht kon voorbehouden om verschillende maatregelen te nemen. De adverteerder is echter uiteraard bereid om deze voorwaarden aan te passen als volgt: “Eens het verbruik een volume van 20 GB/maand overschrijdt, kan de klant verder surfen aan een verlaagde snelheid van 512 kbps.”.

Beslissing Jury in hoger beroep

De Jury in hoger beroep heeft kennisgenomen van de inhoud van de reclame op de website van de adverteerder Telenet voor het mobiele abonnement Kong Unlimited in kwestie en van alle elementen en standpunten die terzake meegedeeld werden in dit dossier.

Zij heeft er met name nota van genomen dat de reclame, met betrekking tot dewelke de Jury in eerste aanleg gemeend heeft geen opmerkingen te moeten formuleren op basis van de ingediende klacht, een mobiel abonnement met onbeperkte data betreft, waarbij de diensten van de adverteerder niettemin onderworpen zijn aan gebruiksvoorwaarden en een beleid van redelijk gebruik. Deze voorziet meer specifiek maatregelen, zo stelde de Jury in eerste aanleg vast, in geval van overschrijding van bepaalde datavolumes: boven 20 GB/maand in België, wordt de surfsnelheid aldus beperkt tot 512 Kbps zonder volumelimiet en boven 16 GB/maand in de EU-zone, kan de klant verder surfen aan normale snelheid aan de prijs van 0,0054 €/MB.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat de klager daarentegen in zijn verzoekschrift tot hoger beroep voorhoudt dat de reclame in kwestie misleidend is in de zin van artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code), door met name:
- het gebruik van de woorden "onbeperkt" en "unlimited", in het bijzonder in een context van streamingdiensten;
- niet bij elk gebruik van deze woorden een asterisk op te nemen die naar de gebruiksvoorwaarden verwijst;
- de gebruiksvoorwaarden dubbelzinnig te formuleren.

Wat deze door de klager geformuleerde bezwaren betreft, is de Jury vooreerst met de Jury in eerste aanleg van mening dat de gebruiksvoorwaarden in kwestie een gangbare praktijk in de markt zijn en dat in het raam van het Kong Unlimited abonnement, zelfs met verlaagde snelheid in België, het mobiele datavolume wel degelijk onbeperkt is.

De Jury in hoger beroep bevestigt derhalve het in de bestreden beslissing en in de precedenten waarnaar de bestreden beslissing verwijst, gehuldigde uitgangspunt dat de adverteerder als dusdanig gerechtigd is om de woorden "onbeperkt" en "unlimited" te gebruiken in de reclame voor het abonnement in kwestie op voorwaarde dat hij duidelijk communiceert over de daaraan verbonden gebruiksvoorwaarden en met name de eventuele toepassing van een verlaagde snelheid of meerkost.

Wat de specifieke manier betreft waarop dit uitgangspunt concreet werd ingevuld in de voorliggende reclame voor dit abonnement, heeft de Jury echter, in tegenstelling tot de Jury in eerste aanleg, gemeend een aantal opmerkingen te moeten formuleren rekening houdend met de eigenheid van onderhavig geval.

Zij is met name vooreerst van mening dat de reclame waarop de klacht betrekking heeft zeer sterk en prominent de nadruk legt op het streamen. Aldus richt de reclame zich primair tot een publiek dat geacht mag worden geïnteresseerd te zijn in het frequent en aan hoge kwaliteit gebruik kunnen maken van specifiek het soort videostreamingdiensten waarnaar de klager verwijst, terwijl de draagwijdte van de voormelde, op zich niet problematische, gebruiksvoorwaarden net vooral van belang kan zijn voor een dergelijk publiek dat in toenemende mate van dergelijke diensten gebruik maakt - mogelijkheid waarop overigens ook werd gealludeerd in de eerder door de Jury in eerste aanleg bij het BIPT ingewonnen informatie, niettegenstaande de bevestiging aldaar dat 20 GB een aanzienlijke hoeveelheid data vertegenwoordigt die in het algemeen slechts zelden of nooit gebruikt zal worden en dat 512 Kbps een snelheid vertegenwoordigt die dus in het algemeen slechts uitzonderlijk toegepast zal worden en die toelaat verder gebruik te maken van de mobiele data voor de voornaamste gebruikelijke toepassingen.

De Jury in hoger beroep is derhalve van oordeel dat deze reclame door haar duidelijke focus op "streamen" in combinatie met de woorden "onbeperkt" en "unlimited" wel degelijk van aard is om het gebrek aan kennis of ervaring van de consument terzake te kunnen uitbuiten in de zin van artikel 3 van de ICC Code. De Jury in hoger beroep meent dat bijkomende verduidelijking omtrent de praktische draagwijdte van de verlaagde snelheid na het bereiken van het volume van 20 GB en van dit volume zelf in deze context aangewezen is.

In dit verband is de Jury tevens van mening dat de wijze waarop de gebruiksvoorwaarden die hierop betrekking hebben in casu geformuleerd zijn, meer verwarring dan verduidelijking schept door, minstens in theorie, verschillende opties open te laten. Zij is van oordeel dat de adverteerder duidelijk dient aan te geven welke maatregel hij zal nemen na het bereiken van voormeld volume of over welke opties de consument desgevallend precies beschikt in dit geval.

Zij nam er ingevolge de reactie van de adverteerder reeds nota van dat deze aangaf dat op heden de internetsnelheid automatisch verlaagd wordt zonder dat een actie van de klant wordt gevraagd en bereid te zijn om de formulering in die zin aan te passen.

Wat ten slotte het vermelden van asterisken betreft, heeft de Jury in hoger beroep met de klager vastgesteld dat de reclame in kwestie naliet om bij elk gebruik van het woord "onbeperkt" een asterisk toe te voegen teneinde de consument attent te maken op het bestaan van voorwaarden terzake, met name in de titel "Veel, belachelijk veel of onbeperkt".

Zij is van mening dat aldus onvoldoende de aandacht van de consument wordt gevestigd op het bestaan van specifieke gebruiksvoorwaarden wat betreft het productkenmerk "onbeperkt", maar volgt de adverteerder in diens standpunt dat het vermelden van een asterisk bij het gebruik van het woord "onbeperkt" in deze reclame volstaat, zonder dat in casu tevens asterisken dienen te worden toegevoegd bij het gebruik van de productnaam "Kong Unlimited" zelf.

De Jury in hoger beroep is derhalve tevens van oordeel dat de reclame in kwestie door deze onduidelijke formulering van de aan het aanbod verbonden gebruiksvoorwaarden en dit onvoldoende de aandacht vestigen op deze gebruiksvoorwaarden van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden wat betreft de kenmerken van de aangeboden dienst, wat strijdig is met artikel 5 van de ICC Code.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, verklaart de Jury in hoger beroep derhalve het hoger beroep deels gegrond en hervormt gedeeltelijk de beslissing van de Jury in eerste aanleg.

De Jury in hoger beroep heeft de adverteerder derhalve verzocht om deze reclame te wijzigen op de voormelde punten of bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

Zij nam er in dit verband nota van dat de reclame op de webpagina in kwestie reeds werd aangepast wat de bijkomende vermelding van de asterisk bij "onbeperkt" betreft.

De beslissing van de Jury in hoger beroep is definitief.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de Jurybeslissing te zullen naleven.

Adverteerder: TELENET
Product/Dienst: Abonnement Kong Unlimited
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  01/04/2019