TELEMANGER – 12/05/2000

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont onder de titel “Grote opruiming voor renovatie. Alles moet weg !” de afbeelding van verschillende huishoudtoestellen: ijskast, TV, video, hi fi-keten, wasmachine… met aanduiding van merk/type en een doorstreepte prijs naast een verminderde prijs. Er wordt tevens vermeld : “U zal uw ogen niet geloven ! Haast U want de eersten zullen het beste bediend zijn !”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als bedrieglijk want binnen de 24 uur na de verschijning was een artikel reeds niet meer beschikbaar. De doorstreepte prijzen stroken niet met de realiteit en de foto's komen niet overeen met de producten die voor verkoop bestemd zijn. Het gaat klaarblijkelijk om een handelspraktijk die erop gericht is cliënteel aan te trekken op basis van buitengewone promoties om daarna andere artikelen te verkopen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het een uitverkoop betreft ter gelegenheid waarvan het normaal is dat de minst verkoopbare artikels tegen de beste prijzen worden aangeboden en dat de vermelding “foto's als illustratie” in de reclame staat.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de vermelding dubbelzinnig is en de meeste consumenten dreigt te ontgaan, zodat de advertentie van aard is te misleiden over de eigenschappen van de aangeboden producten. Zij heeft de adverteerder aanbevolen in reclame foto's te gebruiken van producten die effectief worden aangeboden in de winkel en zij heeft zijn aandacht gevestigd op de wetgeving inzake prijsverminderingen, alsook aanbevolen in de reclame de prijzen aan te duiden die werden toegepast in de winkel gedurende minstens een ononderbroken periode van 1 maand voorafgaand aan de datum van aanvatting van de actie.

Gevolg

De adverteerder liet weten dat hij gevolg zal geven aan de aanbevelingen van de Jury.

Adverteerder: TELEMANGER
Product/Dienst: Huishoudtoestellen
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  12/05/2000