TELEBUREAU – 24/07/2003

Beschrijving van de reclame

In een radiospot voor een ontmoetingsdienst via SMS hoort men een vrouwenstem die zegt : « Tu veux te faire des nouveaux amis, envoie CLUB au 3601. Pour chatter en toute liberté, pour faire des rencontres sympa et qui sait plus si affinité. Découvre la nouvelle folie des services de rencontre. Le CLUB SMS. Les filles envoient CLUB au 3667 au tarif normal. Les garçons envoient CLUB au 3601 – 1 euro par sms. Pour chatter en toute liberté, pour faire des rencontres sympa et qui sait plus si affinité. Découvre la nouvelle folie des services de rencontres. Les garçons envoient CLUB au 3601 »

Motivering van de klacht(en)

De vermelding van het tarief is onhoorbaar door de snelheid en het lage volume, hierdoor wordt de wet omzeild.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij de prijs niet heeft willen verstoppen want dan zou hij het risico lopen talrijke klachten te moeten beantwoorden indien de luisteraars zouden denken dat de dienst gratis is. Hij benadrukte dat hij geen enkele andere klacht ontvangen heeft en dat dit aantoont dat het grote publiek dit soort van diensten en de gebruikelijke prijs kent. Hij heeft toegegeven dat er een te groot filtereffect aanwezig is op « un », maar dat « euro par sms » duidelijk is en aldus niet de indruk wekt dat het gratis zou zijn. Hij liet weten dat hij bereid is om een wijziging aan te brengen.

Jurybeslissing

Gelet op het antwoord van de adverteerder en zijn voorstel tot wijziging, heeft de Jury op basis van art. 3 en 5 van de IKK code en art. 5 van de code voor Reclame-ethiek van de Conseil Supérieur de l'Audiovisuel de aanbeveling gedaan om deze wijziging aan te brengen teneinde elk risico op dubbelzinnigheid of verkeerde informatie aan de luisteraars mbt de prijs te vermijden.

Gevolg

De adverteerder liet de gewijzigde versie geworden waarin de prijs duidelijk hoorbaar is.

Adverteerder: TELEBUREAU
Product/Dienst: Club SMS
Media: Radio
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  24/07/2003