TEL SELL (NL) – 04/04/2007

Beschrijving van de reclame

In het spotje met als opschrift : “www.telsell.com Bel nu : 0900-9392” ziet men een opeenvolging van fragmenten waarin het product in kwestie vaak in beeld wordt gebracht in combinatie met illustratieve beelden. Mannenstem : “De eerste sigaret in uw leven ? Heeft u genoeg van die hoestbuien ? Stinkt alles naar die vieze sigarettenrook ? Nu is er iets nieuws dat helpt om te stoppen met roken. De Smokeless Chip Card van Tel Sell. Deze kaart vermindert de schadelijke effecten en de geur van sigarettenrook. Geen vieze nicotinekauwgom of irriterende pleisters meer. Stop gewoon de Smokeless Chip Card in je pakje sigaretten. De chip zorgt ervoor dat de schadelijke effecten van sigarettenrook verminderen. De Smokeless Chip Card van Tel Sell heeft geen nare bijwerkingen. U heeft geen last van stress, spanning of slapeloze nachten en u wordt ook niet dikker. Smokeless heeft effect op uw sigaretten niet op uw lichaam. Bovendien kunt u het maar liefst 3 jaar gebruiken. Als u eenmaal bent gestopt of minder rookt geeft u de Smokeless Chip Card gewoon aan vrienden of familie die ook graag willen stoppen. Het maakt niet uit of u jong of oud bent en hoe lang u heeft gerookt. Smokeless van Tel Sell helpt u om te minderen of zelfs helemaal te stoppen met roken. U zult zich veel gezonder voelen. Dit unieke product heeft een chip die zorgt voor een magnetisch veld waardoor de moleculen in uw sigaret gaan vibreren. Hierdoor heeft u sigaret tijdens het roken een hogere temperatuur. Dit resulteert in een bijna volledige verbranding van teer en nicotine zodat er minder schadelijke stoffen in uw longen terecht komen als u de rook inhaleert. Dit heeft een aantal positieve effecten. Al snel neemt de behoefte aan een sigaret af. U zult merken dat u zich fitter en gezonder voelt. Met de Smokeless Chip Card van Tel Sell is het gemakkelijker om te minderen of helemaal te stoppen met roken. Uw kleren ruiken frisser en uw huis staat nooit meer blauw en Smokeless is zo gemakkelijk te gebruiken. Stop hem gewoon in uw pakje sigaretten. Bel nu 0900-9392 en bestel de Smokeless Chip Card voor slechts 29,95 €. U kunt de Smokeless Chip Card ook betalen met de nieuwe Tel Sell mastercard. U ontvangt dan bovendien 10 % korting op de eerste aankoop van deze kaart bij Tel Sell. Bestel nu de Smokeless Chip Card voor slechts 29,95 €. Bel 0900-9392. Kijk ook op telsell.com”.

Motivering van de klacht(en)

Voor de bewering dat deze kaart sigaretten onschadelijk zou maken en stoppen met roken zou vergemakkelijken is nergens enig wetenschappelijk bewijs gevonden. Wij menen dat dergelijke reclame een vals gevoel van veiligheid kan geven bij rokers en hen kan weerhouden om te stoppen met roken al dan niet met behulp van hulpmiddelen waarvoor wel bewijzen van doeltreffendheid bestaan.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de spot op geen enkele Belgische zender meer zal worden uitgezonden.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat bij gebreke aan wetenschappelijk bewijs, de beweringen in deze reclame inderdaad ontoelaatbaar zijn. Indien zij niet wetenschappelijk kunnen gestaafd worden, zijn zij van aard om de consument te misleiden aangaande de kenmerken van dit product, hetgeen strijdig zou zijn met de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. De Jury nam er nota van dat de telewinkelspot in kwestie op geen enkele Belgische zender meer zal worden uitgezonden. Zij heeft echter vastgesteld dat de spot in kwestie wel nog aanwezig is op de website www.telsell.com. Zij heeft derhalve de aanbeveling gedaan om deze spot tevens van de website te verwijderen.

De adverteerder deelt mee dat de spot evenals alle gerelateerde informatie op 29 maart 2007 van de website is verwijderd.

Adverteerder: TEL SELL (NL)
Product/Dienst: Smokeless Chip Card
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Categorie: Gezondheid
Datum afsluiting:  04/04/2007