TEGELOUTLET ASSE – 19/03/2010

Beschrijving van de reclame

Op de homepage van www.tegeloutlet.be, leest men « Kom met uw offerte naar ons, wij zijn altijd goedkoper !!! ».

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat ze beloven altijd goedkoper te zijn dan de concurrentie. In de praktijk rekenen ze meer dan het dubbele aan op lijmen en voegsels (nochtans ook deel van hun winkelstock) ondanks hun reclame 'kom bij ons met uw offerte; wij zijn steeds goedkoper'. Ze weigeren hun prijzen aan te passen en blijven gewoon mensen oplichten door het dubbele aan te rekenen van de marktprijs, en dan nog in een zaak die zich als outlet/overstock voordoet. Dit is boerenbedrog.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij gespecialiseerd is in de verkoop van vloer-, wandtegels en natuursteen. Als outlet kan hij heel scherpe prijzen aanbieden. Vandaar dat hij de mensen via zijn website uitnodigt om met hun bestaande offerte naar hem te komen voor een vergelijking.

Wat daarnaast de verkoop van toebehoren (lijm, voegsel, ...) betreft, is een extra service die hij aanbiedt. Het spreekt echter voor zich dat hij, door beperkt volume, qua prijs waarschijnlijk niet opkan tegen de gespecialiseerde. De klager vergelijkt met de prijs van een product bij een doe-het-zelf zaak. Er zit in deze twee producten niet alleen een prijsverschil, maar ook een kwaliteitsverschil.

Hij heeft aan de klager een uitzonderlijke regeling voorgesteld.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame het volgende vermeldt: “Kom met uw offerte naar ons. Wij zijn altijd goedkoper!!!”.

De Jury heeft ingevolge het schrijven van de klager genoteerd dat niet alle producten effectief “altijd” goedkoper zijn dan elders (vb: lijm).

De bewering in de reclame maakt geen voorbehoud voor bepaalde producten, maar is zeer affirmatief (“altijd goedkoper”).

De Jury is van oordeel dat deze bewering te absoluut gesteld is en inderdaad van aard is om de consument te misleiden, wat strijdig is met art. 94/6, 94/7 van de wet op de handelspraktijken en de art. 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

De Jury heeft de adverteerder derhalve verzocht om deze reclame te wijzigen door deze in overeenstemming te brengen met bovenvermelde bepalingen en in afwachting daarvan deze reclame te verwijderen van zijn website.

Gevolg

De adverteerder heeft zijn website aangepast (‘Wij zijn waarschijnlijk goedkoper!!!’).

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TEGELOUTLET ASSE
Product/Dienst: Vloeren
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Woning/meubilair
Datum afsluiting:  19/03/2010