TECHNOPOLIS – 16/06/2009

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel “Van Snot tot Prot” toont het volgende: een pot ‘snot 1l’, een bord ‘kaka 200g’, een karaf ‘pipi 1,5l’, een mespunt ‘oorsmeer’en een hoopj met ’10.000.000 huidschilfers’, gevolgd door een verklarende tekst :
“Er zit meer in jou dan je denkt! Van Snot tot Prot, de (onbeleefde) wetenschap van het menselijk lichaam. Wil jij wel eens weten hoe je lichaam echt werkt, compleet met alle glibberige, slijmerige en stinkende details? De nieuwe themavoorstelling geeft zonder blikken en blozen een antwoord op al je onbeleefde vragen!. Meer (st)in(k)formatie op www.technopolis.be/vansnottotprot. Deze interactieve themavoorstelling is inbegrepen in de normale toegangsprijs van Technopolis. Gevolgd door de adres en contactgegevens.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame getuigt van bijzonder weinig goede smaak, temeer daar ze in een damesblad op enkele bladzijden van de receptenrubriek stond. De tekst is tevens beneden alle peil.

Is het nodig om zulke middelen aan te grijpen om publiciteit te maken voor iets dat een wetenschappelijk verantwoord initiatief zou moeten zijn?

Standpunt van de adverteerder

Technopolis publiceerde recent een advertentie voor de thematentoonstelling: Van Snot tot Prot, de (onbeleefde) wetenschap van het menselijk lichaam.

De thematentoonstelling in kwestie biedt een antwoord op allerhande vragen over de werking van het menselijk lichaam.
Zowel de thematentoonstelling alsook de communicatie errond is volledig objectief en wetenschappelijk onderbouwd.
De tekst van de advertentie alsook het gebruikte beeld bieden dan ook een realistische en wetenschappelijk correcte weergave van wat ons lichaam zoal produceert.

Als wetenschapscommunicator hanteert Technopolis een communicatiedeontologie waarbij enerzijds wetenschappelijk correct en feitelijk taalgebruik gehanteerd wordt en anderzijds de boodschap ook visueel dusdanig ondersteund wordt dat ze door een groot publiek begrepen wordt. Ook in onderhavige advertentie werd dit evenwicht ten volle gerespecteerd.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie met als titel “Van Snot tot Prot”het volgende afbeeldt: een pot ‘snot 1l’, een bord ‘kaka 200g’, een karaf ‘pipi 1,5l’, een mespunt ‘oorsmeer’en een hoopje met ’10.000.000 huidschilfers’, gevolgd door een verklarende tekst mbt de interactieve themavoorstelling die doorgaat in Technopolis.

De Jury heeft er nota van genomen dat deze advertentie bedoeld is ter promotie van de thematentoonstelling rond de werking van het menselijk lichaam.

Rekening houdend met het thema en de doelstelling, is de Jury van oordeel dat deze reclame niet van aard is om door de gemiddelde consument als choquerend ervaren te worden. Binnen deze context, komt deze advertentie niet onfatsoenlijk over.

Rekening houdend met wat voorafgaat en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TECHNOPOLIS
Product/Dienst: Thematentoonstelling
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  16/06/2009