TEC – 29/02/2008

Beschrijving van de reclame

De affiche met als slogan “Merci de vous diriger vers l’arrière du bus !” toont rechts een aap met kleren aan die knipoogt en zijn duim opsteekt. Links een nijlpaard met kleren aan met op zijn rug de tekst “XXL”. Hij blokkeert de doorgang voor de anderen. Een groep mensen bekijkt het nijlpaard met boze blik.

Motivering van de klacht(en)

De zoon van de klager heeft een erkende handicap van 80% ten gevolge van astmaproblemen en overgewicht. Tijdens het winkelen in de provincie was zijn zoon gechoqueerd door de zelfklever van een nijlpaard met een T-shirt met XXL op de rug. De klager is zelf geschokt en verzoekt uitdrukkelijk dat deze discriminerende zelfklever wordt verwijderd.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het gaat om een informatiecampagne die al 2 jaar loopt op de bussen van TEC Namen Luxemburg. In casu gaat het om 1 van de 6 onderwerpen die jungledieren gebruiken met de slogan “le bus, c’est pas la jungle” (de bus is geen jungle). Het nijlpaard is een van de dieren dat gebruikt wordt om bepaalde adviezen te illustreren zoals “ne restez pas à l’entrée du bus” (blijf niet aan de ingang van de bus staan). Sinds het begin van de campagne heeft de adverteerder enkel positieve reacties gekregen, ook van de pers. Geen enkele klacht werd kenbaar gemaakt.

Jurybeslissing

Hoewel de Jury van mening is dat het doel van de campagne zeer positief is, is zij toch van oordeel dat de vermelding “XXL” op de T-shirt van het nijlpaard zoals afgebeeld op de zelfklever verkeerd geïnterpreteerd kan worden door het grote publiek, namelijk als een vermelding die mensen met overgewicht viseert.

De Jury heeft bijgevolg gemeend dat deze zelfklever door bepaalde mensen kan worden gezien als discriminerend tegenover personen met overgewicht.

Op basis van artikel 4, al 1 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel en van punt 3 van de aanbevelingen van de JEP betreffende de afbeelding van de mens, heeft de Jury de adverteerder verzocht de zelfklever in kwestie te wijzigen door de vermelding “XXL” op het T-shirt van het afgebeelde nijlpaard te verwijderen en in afwachting hiervan deze reclame niet meer te verspreiden.

De adverteerder bevestigde de beslissing van de Jury te zullen naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: TEC
Product/Dienst: Informatiecampagne
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  29/02/2008