TACTICA – 23/12/2004

Beschrijving van de reclame

Met als titel : « SPION MONOKIJKER “Interventiegroep” Momenteel toegelaten voor de verkoop! » toont en beschrijft de advertentie de technische kenmerken en gebruiksmogelijkheden van deze monokijker met zoom 20-60x60 tegen de prijs van 88€. Bestelbon met vermelding van een postbusadres.

Motivering van de klacht(en)

Deze advertentie vermeldt het geografisch adres van de verkoper niet, hetgeen strijdig is met art. 78,1° WHPC en bevat beweringen aangaande de gebruiksmogelijkheden waarvoor de Jury gemeend heeft bewijzen te moeten vragen.

Jurybeslissing

De Jury heeft de adverteerder eraan herinnerd dat zij hem reeds meerdere malen aanbevolen heeft om zijn advertenties niet meer te verspreiden zonder vermelding van zijn geografisch adres. Het is noodzakelijk dat de consument zou weten waar hij terecht kan met zijn klachten. Deze advertentie vermeldt enkel een postbus en beantwoordt dus niet aan art. 78,1° WHPC. Anderzijds heeft de Jury vastgesteld dat de advertentie allerlei beweringen bevat aangaande de eigenschappen van deze monokijker wat betreft de gebruiksmogelijkheden en de resultaten die van het gebruik ervan kunnen verwacht worden, waarvoor zij bewijzen gevraagd heeft. Bijgevolg heeft zij aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze advertentie in afwachting niet meer te verspreiden.

Gevolg

Bij gebreke aan positief antwoord, heeft de Jury een schorsingsaanbeveling aan de media gericht, overeenkomstig art. 16 van haar reglement.

Adverteerder: TACTICA
Product/Dienst: Monokijker
Media: Dagblad
Initiatief: Jury
Datum afsluiting:  23/12/2004