‘T HOOGHUYS – 17/10/2013

Beschrijving van de reclame

Op een aankondigingsbord met bovenaan het logo van het bier Kriek en de woorden “Danskaffe ’t Hooghuys” staat de volgende vermelding geschreven: “Vrijdag – Fin D’Examen – Gratis Vat – Sterke 4€”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat het einde van de examens voor het secundair onderwijs te Tielt kon gevierd worden in café ’t Hooghuys. Teneinde zoveel mogelijk jongeren te lokken, werd een aankondigingsbord op de stoep geplaatst met melding “Fin D’Examen – Gratis Vat – Sterke 4€”.

Volgens de klager is dergelijke reclame voor drank op verschillende punten in strijd met het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken:

1) Artikel 2.1 en artikel 4.1: Reclame mag niet gericht zijn op minderjarigen, noch door haar inhoud, noch door het communicatiemiddel.
Dit reclamebord is duidelijk gericht naar leerlingen van het secundair onderwijs te Tielt: “Fin D’Examen”. Aangezien het overgrote deel van de leerlingen van het middelbaar onderwijs minderjarig zijn, is deze reclame gericht aan minderjarigen.

2) Artikel 3.1: Reclame mag niet aanzetten tot een onverantwoordelijke, overmatige of onwettige consumptie, noch dit aanmoedigen.
Deze reclame zet aan tot en moedigt aan tot overmatige consumptie: “Gratis Vat”.

3) Artikel 5.1: Het is verboden om op de openbare weg gratis of voor een symbolische prijs alcoholhoudende dranken te verdelen of aan te bieden.
Een aankondigingsbord op het voetpad met de vermelding “Gratis Vat” biedt bijgevolg gratis alcoholische dranken aan op de openbare weg.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van het aankondigingsbord van café ’t Hooghuys in kwestie met bovenaan het logo van het bier Kriek en de woorden “Danskaffe ’t Hooghuys” en waarop de volgende vermelding staat geschreven: “Vrijdag – Fin D’Examen – Gratis Vat – Sterke 4€”.

De Jury heeft er ingevolge de klacht nota van genomen dat dit aankondigingsbord op vrijdag 21 juni 2013 in de namiddag bij de ingang van het betrokken café geplaatst stond.

Gegeven deze context, is de Jury van mening dat het bord met de vermelding “Fin D’Examen” in casu naar het einde van de examens van het secundair onderwijs verwijst en zich derhalve richt tot minderjarigen.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame een inbreuk uitmaakt op de artikels 2.1 en 4.1 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken.

De Jury is daarentegen van oordeel dat deze reclame geen inbreuk uitmaakt op de artikels 3.1 en 5.1 van het Convenant.

Gelet op het voorgaande en op basis van de artikels 2.1 en 4.1 van het Convenant, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om deze reclame niet meer te voeren.

Gevolg

Bij gebreke aan positief antwoord betreffende de naleving van de Jurybeslissing werden de betreffende beroepsfederaties hiervan in kennis gesteld overeenkomstig artikel 10 van het Juryreglement.

Adverteerder: ‘T HOOGHUYS
Product/Dienst: Café
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  17/10/2013