SUZUKI – 14/05/2003

Beschrijving van de reclame

In een radiospot hoort men een dialoog tussen een man en een vrouw waarin een woord verschillende malen vervangen wordt door een biepsignaal. Mannenstem : « Suzuki Moto fait des put.… (biep) de conditions avec des remises vraiment put.… (biep) et aussi des reprises assez put.… (biep) ». Vrouwenstem : « Wauw c'est trop put.… (biep). Oh putain, c'est super. Jusqu'au 4 mai Suzuki Moto fait des putains de promotions jusqu'à 1.000 € de reprise supplémentaires à l'achat d'une Suzuki 2003. Conditions chez votre dealer Suzuki Moto ».

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame vormt een slecht voorbeeld voor de kinderen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij met deze reclame die een beetje macho, maar zeer humoritisch is, de doelgroep van mannen tussen de 18 tot 35/45 jaar viseerde. Hij benadrukte dat het woord in kwestie niet uit zijn context mag getrokken worden en men het geheel van de boodschap dient te beluisteren en zich bewust dient te zijn van de werkelijke betekenis van de uitdrukking. Hij heeft het woord gebruikt in de betekenis van een gewoon tussenwerpsel hetgeen 1 van de 4 betekenissen uitmaakt die eraan wordt gegeven door een woordenboek en die algemeen gebruikt wordt, zelfs door de media.

Jurybeslissing

Gelet op het herhaaldelijk gebruik van het woord « putain » dat verschillende malen gedeeltelijk vervangen wordt door een biepsignaal om het niet te laten horen en niettegenstaande men er de betekenis van een gewoon tussenwerpsel aan kan geven, maar dat anderzijds de 2 andere negatieve betekenissen aanwezig blijven, heeft de Jury gemeend dat dergelijke boodschap kan gepercipieerd worden als een teken van gebrek aan goede smaak en derhalve bepaalde personen kan kwetsen, meer bepaald t.a.v. kinderen. Zij heeft derhalve gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig art. 4 van haar reglement.

Adverteerder: SUZUKI
Product/Dienst: Suzuki Moto
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  14/05/2003