SUZUKI – 10/09/2019

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
Man: “Awel, zo laat? ’t Is half elf.”
Vrouw: “Ja, ik had een panne.”
Man: “Ja, weeral.”
Vrouw: “Ja seg, ’t is beslist. Ik verkoop hem. Nu ben ik het echt beu.”
Man: “Allez, veel geluk. Wat gaat ge daar nog voor krijgen?”
Vrouw: “4.500 euro minimum.”
Man: “Yeah right.”
VO: “Van 12 tot en met 14 september, Japan Stock Deals. Krijg tot 4.500 euro korting op uw Suzuki. Recyclagepremie inbegrepen. Voorwaarden op suzuki.be.”

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat hij in de radiospot eerst een vrouw hoorde die zegt dat ze minstens 4.500 euro zal krijgen voor haar oude brommer en dan een mannenstem die zegt dat Suzuki tot 4.500 euro inruilwaarde betaalt. Hij deelde tevens mee dat hij zich kan vergissen in de exacte cijfers, maar het lijkt hem wel een poging tot bedrog en dus oneerlijke reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde vooreerst mee dat de klager spreekt over een “brommer” maar dat in de spot geen sprake van een brommer.
Hij voegde hieraan toe dat de spot is opgemaakt in het kader van de “Japan Stock Deals” en naar de website verwijst, en meent volledig transparant te zijn naar de consument toe.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat in de dialoog in het eerste deel van de spot, een vrouw zegt dat zij 4.500 euro minimum voor haar auto verwacht, zonder naar Suzuki te verwijzen, en dat de voice-over aan het einde van de spot het volgende vermeldt: “Krijg tot 4.500 euro korting op uw Suzuki.” en naar suzuki.be verwijst voor de voorwaarden van de actie “Japan Stock Deals”.

De Jury is van mening dat door het gebruik van het woord “tot” door de voice-over, de reclame geen te absolute bewering bevat met betrekking tot het voordeel van deze actie.

Zij heeft ook vastgesteld dat deze actie beschreven wordt op de website in kwestie waar de verschillende voorwaarden opgenomen worden.

Zij is van mening dat de consument aldus voldoende geïnformeerd wordt omtrent het concrete kortingsbedrag dat hij zou kunnen krijgen in het kader van deze actie.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SUZUKI
Product/Dienst: Suzuki “Japan Stock Deals”
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  10/09/2019