SUZUKI – 02/04/2008

Beschrijving van de reclame

De advertentie met als titel “Jusqu’au 31 mars, GPS gratuit à l’achat de la Suzuki de votre choix*” toont vijf wagens van het merk. Naast elke wagen: de naam van het model, de kenmerken, de prijs en de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2.

De asterisk verwijst naar de volgende tekst in kleine letters “A l’achat d’une Suzuki avant le 31 mars et livrée avant le 30 avril 2008, le distributeur Suzuki vous offre un GPS MIO C620 d’une valeur de € 349. Valable chez les distributeurs participants”.

Motivering van de klacht(en)

Naast het feit dat deze reclame het K.B. van 05/09/01 niet respecteert, misleidt ze bewust de consument m.b.t. het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van de Grand Vitara (het voertuig dat het meest CO2 uitstoot van de reclame daar de reclame 190-228gr/km weergeeft).
De officiële informatie op de website van Suzuki geeft echter een minimum van 195 g/km CO2 weer.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij in april 2007 nieuwe informatie van Japan heeft ontvangen ivm verlaging van de CO2-waarde op de Grand Vitara en dit vanaf productie mei 2007. Hij stelde in de advertentie de correcte min. CO2-waarde van 190 gr te gebruiken. De adverteerder deelde ook mee dat hij nog de website-gegevens zal aanpassen.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat de CO2 waarde op de Grand Vitara werd verlaagd (190 g/km ipv 195 g/km) en dit vanaf productie mei 2007 en dat derhalve de CO2 gegevens in de advertentie in kwestie correct zijn. De Jury heeft tevens genoteerd dat de adverteerder het nodige heeft ondernomen om deze gegevens te laten aanpassen op zijn website.

Gelet op wat voorafgaat en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SUZUKI
Product/Dienst: Portes ouvertes
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid, Wettelijkheid, Milieu
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  02/04/2008