SUSHIBOX NAMUR – 24/05/2017

Beschrijving van de reclame

Op de Facebookpagina van de adverteerder ziet men een foto van het restaurant in kwestie met op de vitrine onder andere de vermelding “Plats à emporter -10% (à partir de 15 €)”. Als men op deze pagina op “A propos” klikt, kan men de vermelding “Plats à emporter -10%, à partir de 15€ (offre non cumulable)” lezen.
De klager heeft een foto van de vitrine van het restaurant meegedeeld waarop men onder andere de vermeldingen “Livraison gratuite à domicile et bureau (à partir de 25 €)” en “Plats à emporter -10% (à partir de 15€)” ziet.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager afficheert het restaurant op de voorgevel van zijn handelszaak en op zijn Facebookpagina een publicitair argument dat in werkelijkheid niet gerespecteerd wordt / niet wordt toegekend aan de klanten. Hoewel hij voor 24,50€ sushi om mee te nemen had besteld, werd de korting van 10% hem zonder geldige reden geweigerd.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij deze korting niet meer toepast en dat hij de boodschap in kwestie van zijn voorgevel heeft verwijderd.
Hij deelde een foto van de vitrine van het restaurant mee waarop men de vermeldingen “Livraison gratuite à domicile et bureau (à partir de 25 €)” en “à emporter” ziet.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat men op de door de klager meegedeelde foto van de vitrine van het restaurant evenals op de Facebookaccount van de adverteerder onder andere de vermelding “Plats à emporter -10% (à partir de 15 €)” ziet.

De Jury heeft kennis genomen van de klacht volgens dewelke de korting in kwestie niet werd toegekend bij een bestelling voor een bedrag boven de 15 euro.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat hij deze korting niet meer toepast.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclameboodschappen in kwestie de gemiddelde consument kunnen misleiden op het vlak van het bestaan van een specifiek prijsvoordeel en dus misleidend zijn in de zin van artikels VI.97 en 99 van het Wetboek van Economisch Recht en artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclames te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclames niet meer te verspreiden.

In dit verband heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder de vermelding op de vitrine reeds heeft aangepast door de verwijzing naar de betreffende korting te verwijderen.

Zij heeft hem derhalve verzocht om eveneens elke verwijzing naar de betreffende korting op zijn Facebookaccount te verwijderen.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd rekening te houden met de Jurybeslissing bij het aanmaken van zijn nieuwe Facebookaccount.

Adverteerder: SUSHIBOX NAMUR
Product/Dienst: Sushi
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  24/05/2017