SUPERFOOD BEERS – 07/05/2019

Beschrijving van de reclame

Op de omslagfoto van de Facebookpagina van de adverteerder ziet men twee flesjes bier van het merk met de tekst “Belgian Organic Craft Beer with Benefits”. Daarnaast de vermelding “Superfood Beers” in witte letters in een zwarte cirkel en www.superfoodbeers.be.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat de marketing de consument misleidt door alcohol met voordelen te associëren. De term “superfood” wordt gewoonlijk gebruikt om te verwijzen naar voedingsmiddelen die gunstig zijn voor de gezondheid. Het lijkt hem gevaarlijk om dit met bier te doen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat zijn project bestaat uit de ontwikkeling van een gamma biobieren geparfumeerd met superfoods (of supervoedingsmiddelen). Superfoods zijn voedingsmiddelen die, buiten de context van zijn bieren om, bepaalde voordelen bieden. Momenteel heeft hij twee bieren: de 5.G (geparfumeerd met Guarana, Galanga, Ginseng, Gingko Biloba en Gember) en de GOLD (geparfumeerd met koninginnengelei, bovenop de 5 voorgaande superfoods).
Op Facebook had hij informatie gegeven over de voordelen van de gebruikte superfoods. Deze voordelen werden individueel aangehaald. Op geen enkel moment heeft hij aangegeven of willen aangeven dat zijn bier de gezondheid zou versterken of dat het de voordelen bood van de superfoods die het op smaak brengen.
Hij heeft om meerdere redenen gekozen om bieren te maken met superfoods. De hoofdreden was hun creatieve potentieel inzake parfums en aroma’s. Daarnaast zal de potentiële antioxiderende werking van de superfoods op de houdbaarheid van het bier zelf worden getest in een erkend laboratorium.
Zich bewust van zijn verantwoordelijkheid als producent/verdeler van alcoholische dranken, hebben de opmerkingen van de klager hem doen beseffen dat hij niet volledig kon uitsluiten dat bepaalde termen op een andere wijze zouden kunnen worden begrepen dan deze die hij wou uitdrukken en hij heeft rekening gehouden met de elementen die hem, volgens de klacht, in overtreding zouden kunnen brengen met betrekking tot artikels 3.2 en 6.2 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat, op de omslagfoto van de Facebookpagina in kwestie, de vermelding “Belgian Organic Craft Beer with Benefits” naast de afbeelding van twee flesjes bier van de adverteerder staat.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat zijn bieren geparfumeerd zijn met de volgende voedingsmiddelen: guarana, galanga, ginseng, gingko biloba en gember, die de adverteerder beschrijft als superfoods die bepaalde voordelen bieden.

Zij is van mening dat in deze context, deze vermelding, met de verwijzing naar ‘Benefits’, de consumptie van alcoholhoudende dranken in verband brengt met gunstige psychische en fysieke effecten en de aandacht vestigt op eventuele opwekkende, euforiserende, sedatieve, helende of kalmerende effecten van alcoholhoudende dranken. Volgens haar legt ze ook een verband tussen de consumptie van alcoholhoudende dranken en de verbetering van de gezondheidstoestand.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclameboodschap in strijd is met artikels 3.2 en 6.2 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).

Bovendien heeft de Jury vastgesteld dat de educatieve slogan “Bier met liefde gebrouwen drink je met verstand” niet aanwezig is op de reclame in kwestie zoals vereist door artikel 11.1 en Bijlage B van het Convenant.

Daarnaast is de Jury, met betrekking tot het tweede element van de klacht waarin werd opgemerkt dat de term “superfood” gewoonlijk wordt gebruikt om te verwijzen naar voedingsmiddelen die gunstig zijn voor de gezondheid, van mening dat de reclame, door “Superfood Beers” te vermelden in combinatie met de voormelde foto en tekst, aldus een gezondheidsclaim bevat. Zij verwijst in dit verband naar artikel 4, 3° van de Europese Verordening 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen, dat bepaalt dat dranken met een alcoholgehalte van meer dan 1,2 volumeprocent niet voorzien mogen zijn van gezondheidsclaims.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen heeft de Jury de adverteerder verzocht om de betrokken reclame te wijzigen en bij gebreke hieraan deze te verwijderen.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat de reclame verwijderd werd.

Adverteerder: SUPERFOOD BEERS
Product/Dienst: Bier
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  07/05/2019