SUNWEB – 05/05/2015

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
VO: “Zondedju, boek nu via sunweb.be en ga in mei op reis voor maar 299 euro. Hoho. Sunweb, boek de zon goedkoper.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager hoort men als consument het volgende: kiest men een vakantie naar eender welke bestemming in mei, dan krijgt men die voor 299 euro.
Er kunnen echter slechts een aantal bestemmingen voor deze prijs worden geboekt. De klager vindt deze reclame misleidend.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “reglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de radiospot die onder meer het volgende vermeldt: “boek nu via sunweb.be en ga in mei op reis voor maar 299 euro”.

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat op de website waarnaar de reclame verwijst verschillende reizen werden aangeboden aan de in de reclame vermelde promotieprijs en dat meer in het algemeen een aanzienlijk aantal reizen beschikbaar zijn aan deze of aan een lagere prijs.

De Jury is van mening dat de spot in kwestie door de gemiddelde consument niet zal worden begrepen in de betekenis die de klager eraan geeft, zijnde dat alle reizen die de adverteerder aanbiedt zonder uitzondering verkrijgbaar zouden zijn tegen het in de reclame vermelde bedrag.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de klacht ongegrond is.

De Jury heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SUNWEB
Product/Dienst: Reizen
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  05/05/2015