SUN EQUIPE – 26/06/2019

Beschrijving van de reclame

De affiche toont een liggende vrouw in bikini met zonnebril.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster verwijst naar het volgens haar te magere model in bikini op de affiche en deelde mee dat deze tot zelfverminking (eetstoornis) aanzet en dat het triggert en een verkeerd schoonheidsideaal toont.

Standpunt van de adverteerder

/

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche op de gevel van de zonnebankstudio een liggende vrouw in bikini met zonnebril toont. Volgens de Jury vertoont de voorstelling van de vrouw een verband met de aangeprezen dienst.

Zij is van mening dat het beeld in kwestie geen extreme magerheid weergeeft en niet aanzet tot een gedrag dat kan leiden tot eetstoornissen.

Zij is ook van mening dat de affiche geen negatieve beeldvorming creƫert rond personen die niet aan een bepaald schoonheidsbeeld zouden beantwoorden.

In het algemeen is de Jury derhalve van oordeel dat de reclame niet in strijd is met de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens.

Zij is ook van oordeel dat de affiche in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op deze punten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SUN EQUIPE
Product/Dienst: Zonnestudio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  26/06/2019