SUKHW BVBA – 18/02/2014

Beschrijving van de reclame

Een foto toont een doos ‘Crazy Mix’ met flesjes van 20 ml van de alcoholhoudende drank ‘Kleiner Klopfer’ tussen dozen snoepgoed (Mentos, Côte d’Or, ...).

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager gaat het om een overtreding van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken, in het bijzonder van artikel 5.2.
Het drankje is blijkbaar nieuw op de markt en richt zich voornamelijk tot de jeugd, maar het is wel degelijk sterke drank. De drank wordt geplaatst tussen snoep, waardoor het gegeven van “sterke drank” verloren gaat.

Standpunt van de adverteerder

/

Jurybeslissing

De Jury heeft nota genomen van de door de klager meegedeelde informatie. De Jury heeft vastgesteld dat er flessen ‘Kleiner Klopfer’ tussen snoepgoed verkocht worden.

De Jury is van oordeel dat er alcoholhoudende dranken niet duidelijk als alcoholhoudende producten te koop aangeboden worden en dat er zo verwarring met niet-alcoholhoudende producten bestaat, wat in strijd is met artikel 5.2 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken.

De Jury heeft de betrokken winkelier derhalve verzocht om de alcoholhoudende dranken te koop aan te bieden in overeenstemming met de voormelde bepaling.

Gevolg

De winkelier zal de beslissing naleven.

Adverteerder: SUKHW BVBA
Product/Dienst: Alcoholische dranken
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  18/02/2014