SUCCES KLEDING MEYERS – 24/01/2002

Beschrijving van de reclame

In een radiospot voor een kledingwinkel hoort men eerst een vrouwenstem die op de melodie van het volkslied zingt over de verdwijning van de Belgische frank « Oh, oh Belgique, oh mère Chérie, le franc bientôt ne sera plus là, notre veille monnaie ne sera plus de la partie. SKM lui dit au revoir avec hoera ». Vervolgens hoort men een mannenstem die zegt : “SKM brengt een laatste groet aan de Belgische frank met 200.000 kledingstukken van de nieuwe collectie aan nettoprijzen. Alle grote merken. SKM, prêt-à-porter merken voor de ganse familie. De beste prijs-kwaliteit verhouding aan nettoprijzen”. Vervolgens wordt het adres vermeld.

Motivering van de klacht(en)

Het volkslied is een symbool waaraan men niet raakt, tenzij met de grootste voorzichtigheid. Achter dit lied schuilt een verhaal en het banaliseren ervan tot het niveau van kousen en onderbroeken getuigt van slechte smaak, wordt ervaren als een beeldenstorm en creëert een gevoel van onbehagen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft laten gelden dat het nooit zijn bedoeling is geweest om iemand te kwetsen maar dat hij enkel 2 symbolen van België wilde gebruiken om de aandacht te vestigen op de overgang naar de euro, het idee werd aangebracht door een specialist in de publiciteit. De verantwoordelijke van de firma getuigt over zijn persoonlijke vaderlandslievend verleden.

Jurybeslissing

Na onderzoek heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren daar er geen inbreuk is op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen.

Adverteerder: SUCCES KLEDING MEYERS
Product/Dienst: Kleding
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  24/01/2002