SUBARU – 09/12/2008

Beschrijving van de reclame

De advertentie stelt de nieuwe Forester Boxer Diesel voor.

Onderaan volgende vermeldingen: « Consommation et émission CO² moyennes : entre 6,3 et 6,4L/100 km – entre 167 et 170g/km».

Motivering van de klacht(en)

Met dergelijke kleine lettergrootte, zijn de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2 uitstoot niet in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder bevestigde dat het om een A5 formaat ging en een lettergrootte van meer dan 1,5 mm voor de vermeldingen in kwestie.

Jurybeslissing

De Jury noteerde dat de lettergrootte in overeenstemming is met art.5 van de Febiac code.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SUBARU
Product/Dienst: Forester Boxer Diesel
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  09/12/2008