SUBARU – 08/10/2009

Beschrijving van de reclame

De affiche toont een Subaru Outback met als slogan « The new Outback. Get There ». In de linkerbovenhoek is een klein vliegtuigje afgebeeld.
Onderaan de tekst: « Geef voorrang aan veiligheid. Outback: tussen 6,4 en 8,6 l/100km, tussen 167 en 199 g/km. Milieu-informatie: KB van 19/03/2004 -www.subaru.be - Subaru Benelux sa: tél. 02/254 75 11 - info@subaru.be ».

Motivering van de klacht(en)

De gegevens met betrekking tot het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van het door de reclame aangeprezen voertuig zijn niet conform met het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 (grootte + vork)

Bovendien bepaalt het eerste basisprincipe van de milieureclamecode: « alle reclame moet wettelijk zijn. »

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat zijn agentschap dat deze en andere campagnes voor hen uitwerkt, reeds verzocht werd om de nodige richtlijnen in verband met de minimum afmetingen van de CO2- en verbruikscijfers te respecteren. Ten einde op de hoogte te zijn van de in de sector van toepassing zijnde regels, werden zij uitgenodigd op de informatievergadering die destijds bij Febiac werd gehouden.

De adverteerder benadrukte dat het helemaal niet in zijn bedoeling lag de afspraken over publiciteit te overtreden of te negeren. Hij zal nog meer dan vroeger een strikte opvolging van de regels door zijn agentschap hanteren om dergelijke fouten te vermijden in de toekomst.

Het agentschap deelde mee dat als de grootte van de omschrijvingen volgens de aanbeveling was geweest, dit zoveel van het beeld zou wegnemen dat er enkel een vleugel zichtbaar geweest zou zijn van het vliegtuigje, ipv het hele vliegtuig. Vandaar dat de studio in opmaak de keuze heeft gemaakt om de omschrijvingen kleiner te maken om zo een regel plaats te maken. Het beeld is een internationale advertentie en dus niet te wijzigen door het bureau. Deze info is jammer genoeg éénzijdig genomen, niet in het bureau gecommuniceerd en dus niet tot bij Subaru geraakt, waardoor zij niet voor de keuze werden gesteld (om bv. alsnog het vliegtuigje te laten détoureren en op een andere plek te zetten)

Uiteraard is dit een éénmalige menselijke fout geweest, waarvoor de nodige maatregelen bij het bureau genomen zullen worden zodat dit in de toekomst niet meer kan voorvallen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche verwijst naar de New Outback en vermeldt de vork (officiële CO2-uitstoot + brandstofverbruik) tussen het laagste en het hoogste model in kwestie, wat conform is met de bijlage IV van het Koninklijk Besluit van 05/09/2001 en met het art. 5 van de Febiac code.

Daarentegen heeft de Jury ook vastgesteld dat de lettergrootte van de vermeldingen inzake CO2-uitstoot en brandstofverbruik (40 mm voor de 10 m² en 56 mm voor de 20 m²) kleiner is dan hetgeen terzake voorgeschreven is door art. 5 van de Febiac code (55 mm voor de 10 m² en 75 mm voor de 20 m²). Deze affiche is derhalve strijdig met het K.B. van 05/09/2001 en met de Febiac code.

De Jury heeft er nota van genomen dat de studio in opmaak de keuze heeft gemaakt om de vermeldingen in kwestie kleiner te maken om meer plaats voor het beeld te hebben maar dat de adverteerder hiervan niet op de hoogte gebracht werd. De Jury heeft ook genoteerd dat de nodige maatregelen genomen worden om dergelijke fouten te vermijden in de toekomst.

Op basis van wat voorafgaat, heeft de Jury de adverteerder verzocht om de affiche te wijzigen door ze in overeenstemming te brengen met het K.B van 05/09/2001 en art 5 van de Febiac code en intussen deze reclame niet meer te verspreiden.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de affiches vervangen heeft overeenkomstig de Jurybeslissing.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SUBARU
Product/Dienst: Outback
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  08/10/2009