STRAWPRODUCTS – 08/12/2000

Beschrijving van de reclame

In de brochure van een tuincentrum stelt de reclame het product voor als een “milieuvriendelijke bodembedekker bestaande uit stro, geperst tot korrels”. Het product “houdt niet alleen het bodemvocht vast, maar werkt bovendien bodemverbeterend en houdt de groei van onkruid en mos tegen…”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als stijdig met o.m. art. 7 van de milieureclamecode. Geen enkel product kan in absolute zin milieuvriendelijk zijn. In het beste geval is het product minder schadelijk dan andere gelijkaardige producten

Jurybeslissing

Na kennis te hebben genomen van de samenstelling van het product door de adverteerder meegedeeld, heeft de Jury gemeend dat het niet bewezen wordt dat het product zonder enig gevolg is voor het milieu. Zij heeft hem derhalve de aanbeveling gedaan het woord “milieuvriendelijk” te schrappen.

Gevolg

De adverteerder heeft aanvaard zijn reclame in die zin te wijzigen.

Adverteerder: STRAWPRODUCTS
Product/Dienst: Terrastar
Onderzoekscriteria: Milieu
Datum afsluiting:  08/12/2000