STRATH – 23/12/1999

Beschrijving van de reclame

Met als titel “Een natuurlijke en efficiënte bio-preventie om uw lever te helpen : rammenassap”, benadrukt de advertentie voor 3 soorten groetensappen het belang van de goede werking van lever en galblaas en vermeldt dat artsen middels experimenten in laboratoria hebben bewezen dat rammenassap de productie van gal stimuleert, dat het de eliminatie bevordert van de galstuwing, pijn verlicht ingeval van hepatitis en de verteringsklieren stimuleert. Het product wordt voorgesteld als zou het de bio-preventie van lever- en galproblemen verzekeren.
In een tweede gedeelte, met als titel “Aardappelsap, de vriend van uw maag” wordt uitgelegd dat biologisch geteelde aardappelen een verlichting bieden voor de volgende kwalen : “problemen met appetijt, brandend gevoel, oprispingen, krampen, spijsverterings-problemen en maagzweren”, dit wegens de aanwezigheid van een minerale substantie gelijkaardig aan atropine. Er wordt verwezen naar een arts die bij 90% van zijn patiënten een verbetering vaststelde na 2 dagen en totale verdwijning van de problemen tussen de 5e en de 10e dag. Het product wordt voorgesteld als zou het de zuurtegraad van het maagsap normaliseren. Vermelding van de termen “biologische cultuur” en “natuurlijke bewaring”.

Motivering van de klacht(en)

De conformiteit met de toepasselijke wetgeving (voedingsmiddelen – geneesmiddelen) moet worden onderzocht en de beweringen rechtvaardigen een vraag om bewijsvoering.

Jurybeslissing

Bij gebrek aan reactie van de adverteerder op haar verzoek om bewijsvoering en aanbeveling tot schorsing van de advertentie, heeft de Jury een schorsingsaanbeveling aan de media gericht.

Adverteerder: STRATH
Product/Dienst: Biotta
Media: Magazine
Initiatief: Jury
Categorie: Gezondheid
Datum afsluiting:  23/12/1999